Kan jag neka mamman att hämta dottern på grund av min oro?

Hej, min dotters mamma lämnade mig och dottern för några veckor sedan utan förvarning. Det tog ytterligare några veckor innan mamman kontaktade vår dotter. Jag vet inte var i landet mamman befinner sig och nu säger hon att hon ska hämta dottern och ha henne hos sig. Jag vet inte var min dotter kommer att ta vägen om mamman hämtar henne.

Vi har gemensam vårdnad och väntar på tid hos familjerätten. Jag har försökt att få mamman att förstå att vi tillsammans måste komma fram till vad som är det bästa för vår dotter vad gäller umgänget. Dottern har sin förskola, släkt och kompisar och hela sin trygghet här. Det känns som att mamman bara är ute efter hämnd på mig.

Vad ska jag göra? Kan jag neka mamman att hämta dottern på grund av min oro?

Hej och tack för din fråga,

Utgångspunkten är att barnet ska ha rätt att umgås med den förälder som det inte bor med. Föräldrarna ansvarar gemensamt för att barnets behov av umgänge med föräldern som barnet inte bor med tillgodoses så långt som möjligt (6 kap. 15 § föräldrabalken, FB). Samtidigt har man som vårdnadshavare ett övergripande ansvar över att barnets behov av trygghet, omvårdnad och en god fostran tillgodoses (6 kap. 1 och 2 §§ FB).

Om båda eller en av föräldrarna har vårdnaden om barnet kan de träffa avtal om barnets umgänge med föräldern som barnet inte bor med. Avtalet ska vara skriftligt och godkänt av socialnämnden (6 kap. 15 a § FB). Om föräldrarna inte skulle komma överens återstår för föräldrarna vända sig till rätten för prövning av frågan kring barnets umgänge (6 kap. 15 a § FB).

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Boka tid hos oss

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga

Jag vill bli kontaktad via:


Genom att skicka formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Sök i vår frågedatabas