Kan jag nekas min makes arv om vi låg i skilsmässa vid dödsfallet?

Hej,

Jag och min make ansökte om skilsmässa, men han avled innan skilsmässan hade hunnit gå igenom. Vi har inga barn. Ärver jag ändå min make eller gör hans föräldrar nu det istället?

Hej och tack för din fråga,

Om du och din make hade ett pågående mål om äktenskapsskillnad vid dödsfallet har du inte rätt att ärva honom. Det krävs alltså inte att skilsmässan ska ha gått igenom för att arvsrätten ska mistas.

Huvudregeln gällande en makes arvsrätt regleras i ärvdabalken. Enligt denna ska kvarlåtenskapen från en avliden make tillfalla den efterlevande.[1] Huvudregeln är dock inte tillämplig i de fall äktenskapsskillnad pågick vid arvlåtarens död.[2] När en make avlider görs en bodelning mellan makarna, där allt giftorättsgods delas upp sinsemellan. När bodelningen har gjorts och makarnas andelar i boet beräknats, fördelas i ert fall arvet enligt de vanliga arvsreglerna och tilldelas den avlidnes närmaste arvingar istället för den efterlevande maken.[3] Om det inte finns några bröstarvingar, det vill säga barn, är det din makes föräldrar som delar lika på arvet.[4] Detta innebär att du har rätt till din del av egendomen i bodelningen men att du inte har arvsrätt från din make.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också hitta mer information i vår handbok om arv.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)
[2] 3 kap. 10 § ÄB
[3] 2 kap. 1 § ÄB
[4] 2 kap. 2 § ÄB

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.