Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Kan jag och min sambo ärva varandra trots att vi båda har barn sedan innan?

Datum: 21/10/2021

Hej,

Jag och min sambo undrar om vi ska skriva både ett samboavtal och testamente. Både jag och min sambo har 2 barn vardera sedan tidigare. Min sambo äger huset vi bor i ensam och jag flyttade in långt efter köpet. Om min sambo avlider innan mig vill han att jag ska kunna bo kvar i huset. Min sambo önskar att huset tillfaller mig och hans två barn i lika delar. Hur ska vi göra det möjligt? Jag undrar också ifall min sambo kan bli betalningsskyldig för ett blancolån jag har på ca 200 000 kronor om jag avlider? Behöver vi skriva något speciellt om det?

Hej och tack för din fråga,

För att åstadkomma att huset tillfaller dig och sambons två barn i lika delar bör din sambo upprätta ett testamente. Om du avlider kan inte din sambo bli betalningsskyldig för ditt blancolån.

När en sambo avlider och samboförhållandet upphör ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom en bodelning, om den efterlevande sambon begär det. Bodelning mellan sambor är alltså frivilligt.[1] Det som utgör samboegendom är bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning.[2] Det innebär att huset din sambo äger bara utgör samboegendom om avsikten vid köpet var att ni skulle bo där ihop, vilket det av frågan framgår att det inte var. Huset är i sådana fall inte samboegendom och ska inte ingå i en eventuell bodelning. Det är inte aktuellt att upprätta något samboavtal om huset inte är samboegendom, eftersom sambor genom ett samboavtal endast får avtala om att en bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen.[3]

För att bestämma vad som ska ske med huset vid din sambos bortgång behöver din sambo upprätta ett testamente. Det är möjligt att på så sätt reglera så huset tillfaller dig och sambons två barn i lika delar, så länge det inte inskränker på deras laglott. Laglotten är halva summan av det som bröstarvingarna enligt lag skulle ha fått om det inte funnits ett testamente, det vill säga 50% av arvet. För att ett testamente ska vara giltigt finns det flera formkrav som måste uppfyllas. Ett testamente ska bland annat upprättas skriftligen med två vittnen. Dessa vittnen ska se när din sambo skriver under testamentet och själv skriva under att de har bevittnat signeringen av testamentet.[4] Vittnena till ens testamente kan inte vara ens make, sambo, syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag. Inte heller en person som vinner på testamentet kan vara vittne.[5] Om du inte har möjlighet att lösa ut barnen ur huset och det inte finns andra tillgångar i dödsboet som täcker deras laglott, kan huset dock behöva säljas. Barnen har nämligen rätt att få ut sitt arv direkt. Därmed är det inte säkert att du kommer kunna bo kvar i huset.

I fall där flera personer ärver ett hus gemensamt blir samäganderättslagen tillämplig. Det innebär bland annat att samtliga delägares samtycke krävs för åtgärder i den samägda egendomen. Kommer delägarna inte överens kan den som vill ansöka om att rätten förordnar om att huset ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion, om inte en annan delägare visar synnerliga skäl för anstånd.[6] Eftersom lagen är dispositiv går det dock att, genom till exempel testamente, avtala bort hela eller delar av den.

När en person avlider bildas en juridisk person, ett dödsbo. Den avlidna personens samtliga tillgångar och skulder utgör dödsboet. En person kan inte ärva skulder utan från de tillgångar en person lämnar efter sig vid sin död avräknas skulder. Det som blir kvar av tillgångarna efter att skulder har avräknats fördelas mellan arvingarna. Det innebär att om ens skulder överstiger tillgångarna blir det inget arv. Din sambo kan därmed inte bli betalningsskyldig för ditt blancolån om du avlider. Du behöver därför inte heller skriva något särskilt om det.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 8 § Sambolagen (SamboL)
[2] 3 § SamboL
[3] 9 § SamboL
[4] 10 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)
[5] 10 kap. 4 § ÄB
[6] 2 och 6 § § Lagen om samäganderätt

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.