Kan jag överklaga dom om vårdslöshet i trafik?

Hej,

Jag kontaktar er i min mans ärende då han önskar hjälp av mig i detta läge. Vi undrar om det går att överklaga dom om vårdslöshet i trafik då han har fått en spärrtid på 6 månander samt sitt körkort indraget?

Hej och tack för din fråga,

Så som jag har tolkat din fråga vill du veta om det finns någon möjlighet att korta ned spärrtiden som din man fått i samband med en körkortsåterkallelse på grund av vårdslöshet i trafik.

Om en körkortshavare har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik ska dennes körkort återkallas.[1] Det finns alltid en möjlighet att lämna ett yttrande till Transportstyrelsen som de borde beakta innan de fattat beslut om återkallelse. I din mans fall har transportstyrelsen redan utfärdat en spärrtid och fattat beslut om återkallelse vilket innebär att det inte längre är möjligt för honom att yttra sig.

Sammanfattningsvis har han en rätt att överklaga till Transportstyrelsens beslut. Beslutet om återkallelse av körkort överklagas till förvaltningsrätten.[2] Det är Transportstyrelsen som tar emot din överklagan och i sin tur skickar den vidare till förvaltningsrätten för bedömning.

[1] 5 kap. 3 § 1 p. KörkL och 1 § 2 st. lagen om straff för vissa trafikbrott.
[2] 8 kap. 1 § KörkL.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas