fbpx

Kan jag överklaga dom om vårdslöshet i trafik?

Hej,

Jag kontaktar er i min mans ärende då han önskar hjälp av mig i detta läge. Vi undrar om det går att överklaga dom om vårdslöshet i trafik då han har fått en spärrtid på 6 månander samt sitt körkort indraget?

Hej och tack för din fråga,

Så som jag har tolkat din fråga vill du veta om det finns någon möjlighet att korta ned spärrtiden som din man fått i samband med en körkortsåterkallelse på grund av vårdslöshet i trafik.

Om en körkortshavare har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik ska dennes körkort återkallas.[1] Det finns alltid en möjlighet att lämna ett yttrande till Transportstyrelsen som de borde beakta innan de fattat beslut om återkallelse. I din mans fall har transportstyrelsen redan utfärdat en spärrtid och fattat beslut om återkallelse vilket innebär att det inte längre är möjligt för honom att yttra sig.

Sammanfattningsvis har han en rätt att överklaga till Transportstyrelsens beslut. Beslutet om återkallelse av körkort överklagas till förvaltningsrätten.[2] Det är Transportstyrelsen som tar emot din överklagan och i sin tur skickar den vidare till förvaltningsrätten för bedömning.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 5 kap. 3 § 1 p. KörkL och 1 § 2 st. lagen om straff för vissa trafikbrott.
[2] 8 kap. 1 § KörkL.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas