Specialerbjudande

Använd koden:KONSULTATION

(50% gäller till söndag)

Sök

Kan jag överklaga en bouppteckning jag skrivit på?

Datum: 07/09/2022

Hej,

Är det möjligt att överklaga en bouppteckning som jag tidigare skrivit på?

Hej och tack för din fråga,

En bouppteckning ska som huvudregel förrättas senast tre månader efter dödsfallet.[1] Den dödes tillgångar och skulder antecknas sådana de var vid dödsfallet. Därvid anges tillgångarnas värde och skuldernas belopp i bouppteckningen.[2]

När alla dödsbodelägare skrivit under en bouppteckning lämnas den in till Skatteverket för godkännande och registrering.[3] Skatteverket ska inte registrera bouppteckningen om den inte har fått till som ÄB föreskriver, t.ex. om en dödsbodelägare inte kallats till bouppteckningsförrättningen.

Blir en ny tillgång eller skuld känd efter det att bouppteckning har förrättats eller upptäcks annan felaktighet i bouppteckningen, ska tilläggsbouppteckning innehållande tillägg eller rättelse förrättas inom en månad.[4]

Om Skatteverket registrerar bouppteckningen men en dödsbodelägare anser att bouppteckningen skett på ett oriktigt sätt kan man överklaga Skatteverkets beslut inom 3 veckor från den dag man fick del av beslutet genom Skatteverket. Beslutet överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Har överklagandetiden förbigåtts kan det finnas möjlighet att genom avtalslagen jämka eller ogiltigförklara bouppteckningen. Avtalslagen föreskriver bland annat att ett avtalsvillkor kan jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, senare inträffade förhållanden eller omständigheterna i övrigt. Därtill finns det andra regler i avtalslagen som bland annat föreskriver att en rättshandling är ogiltig om en av avtalsparterna har blivit svikligen förledd av motparten, som ska ha haft uppsåt att vilseleda. Ett sådant förfarande kan emellertid bli mycket kostsamt och det är inte heller säkert att du skulle vinna en sådan process, eftersom utgångspunkten är att avtal ska hållas.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 20 kap. 1 § ÄB.
[2] 20 kap. 4 § ÄB.
[3] 20 kap. 8 § ÄB.
[4] 20 kap. 10 § ÄB.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.