Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Kan jag överklaga ett avslutat LPT-ärende?

Hej,
En släkting var föremål för psykiatrisk tvångsvård under en vecka men har nu frigivits. Vårdintyget innehåller sådant som hen inte håller med om. Ska hen utnyttja möjligheten att överklaga eller är det betydelselöst eftersom tvångsvården har upphört? Vilka har tillgång till vårdintyget, vårdpersonal, socialtjänst m.fl? Kan det vändas emot hen i framtida kontakter med vården?

Hej och tack för din fråga,

Vid bedömning om psykiatriskt tvångsvård enligt LPT behövs ska hänsyn bara tas till tillståndet vid det aktuella tillfället. Som huvudregel gäller att man kan överklaga förvaltningsrättsliga beslut som berör personen och går denne emot. Om beslut fattats att det inte längre föreligger grund för tvångsvård är det ett beslut som inte anses gå emot personen. Gällande handlingar och underlag som inkommer i ett ärende har man möjlighet att bemöta innehållet i dessa under processen.

Tillgång till handlingar inom vården begränsas i så stor utsträckning som möjligt då handlingen är belagd med sekretess. Endast parter som behöver ta del av handlingarna för att kunna utföra sina uppgifter ska ha rätt att ta del av dessa. I vissa fall kan sekretesshandlingar delas mellan myndigheter om det bedöms att dessa har ett legitimt intresse för att ta del av dessa. Som utgångspunkt kommer vårdpersonal och socialtjänst basera sina värderingar på vad som är aktuellt och relevant för ett specifikt ärende, huruvida tidigare behandlingar eller intyg kan spela roll beror på anledningen till varför vård eller socialtjänst kontaktas.

Vänliga hälsningar,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online