Kan jag påkalla sambobodelning efter två år?

Hej,

Jag och min sambo levde ihop i 1 1/2 för att sen gå isär i ca 5 månader. Nu flyttade vi ihop igen i ett par månader sen för att återigen gå isär. Detta var två år sedan.

Var vi att ses som sambos? Kan jag kräva att jag har bäst rätt till bostaden?

 

Hej och tack för din fråga,

Definitionen av sambor framgår av 1 kap. 1 § sambolagen där det sägs att med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag om det förvärvats för gemensam användning, sambolagen 3 §. Om syftet med att köpa lägenheten var för att ni skulle bo där tillsammans utgör lägenheten troligtvis samboegendom.

Bodelning sker på begäran av någon av samborna. En begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde enligt sambolagen 8 §. Det kan vara svårt att avgöra tidpunkten för när sambor flyttat isär. Normalt kan det anses ha skett när den ena parten bosatt sig på annat håll. Hänsyn kan tas till parternas avsikt med annan bosättning (prop. 2002/03:80 s. 45-46). Om flytt från lägenheten skett på grund av förhållandets upphörande bör tidpunkten för utflytt vara avgörande för samboskapets upphörande även om visst lösöre kvarblivit och hämtats från lägenheten vid senare tillfälle. Enligt dina uppgifter har det gått längre tid än så sedan ert samboförhållande upphörde och därmed föreligger det inte längre någon rätt att påkalla bodelning.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas