Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Kan jag påverka hur mycket mina barn träffar deras mammas nya partner?

Hej,

Jag står tyvärr inför en separation. Mina barns mamma har inlett en ny relation med en person som är straffad för en rad olika brott, personen ifråga har inte heller något körkort men har likväl kört mina barn och barnens mamma har tillåtit detta. Jag är väldigt orolig över mina barns säkerhet, kan jag på något sätt påverka hur mycket mina barn träffar barnens mammas nya partner eller göra en polisanmälan mot honom för att han kört mina barn utan körkort?

Hej och tack för din fråga,

Vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. Föräldrabalken. För att få till stånd en ändring i frågor som rör vårdnad, boende eller umgänge och ingen överenskommelse kan träffas mellan föräldrarna krävs att rätten fattar beslut om detta. Vid ett sådant beslut skall barnets bästa vara avgörande, 6 kap. 2a § FB. Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn brister i omsorgen kan det var en indikation på att denne inte är lämplig som vårdnadshavare. Det finns inga möjligheter för rätten att reglera vilka barnet har rätt att träffa utöver de beslut som fattas rörande vårdnad, boende och umgänge.

Beträffande den olovliga körningen är detta ett brott enligt 3 § lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott då det är fråga om framförande av körkortspliktigt fordon av person som inte är berättigad. En privatperson kan kontakta polisen för att meddela misstanke om brott genom telefon, 114 14 alternativt lämna tips till polisens via deras hemsida.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online