Kan jag påverka hur mycket mina barn träffar deras mammas nya partner?

Hej,

Jag står inför en separation. Mina barns mamma har inlett en ny relation med en person som är straffad för en rad olika brott, personen ifråga har inte heller något körkort men har likväl skjutsat mina barn, och barnens mamma har tillåtit detta. Jag är väldigt orolig över mina barns säkerhet. Kan jag på något sätt påverka hur mycket mina barn träffar barnens mammas nya partner eller göra en polisanmälan mot honom för att han kört mina barn utan körkort?

Hej och tack för din fråga,

Vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. Föräldrabalken. För att få till stånd en ändring i frågor som rör vårdnad, boende eller umgänge och ingen överenskommelse kan träffas mellan föräldrarna krävs att rätten fattar beslut om detta. Vid ett sådant beslut skall barnets bästa vara avgörande, 6 kap. 2a § FB. Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn brister i omsorgen kan det var en indikation på att denne inte är lämplig som vårdnadshavare. Det finns inga möjligheter för rätten att reglera vilka barnet har rätt att träffa utöver de beslut som fattas rörande vårdnad, boende och umgänge.

Beträffande den olovliga körningen är detta ett brott enligt 3 § lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott då det är fråga om framförande av körkortspliktigt fordon av person som inte är berättigad. En privatperson kan kontakta polisen för att meddela misstanke om brott genom telefon, 114 14 alternativt lämna tips till polisens via deras hemsida.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.