Kan jag polisanmäla mina bonusbarns mamma för falska anklagelser?

Hej,

Jag har blivit anklagad för att ha misshandlat och kränkt mina bonusbarn varav detta nu har gått till socialen. Kan jag polisanmäla mamman för falska anklagelser?

Hej och tack för din fråga,

Socialtjänsten är skyldiga att utreda en orosanmälan enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL). Enligt 11 kap 2 § SoL ska utredningen skötas så att inte någon utsätts för skada eller olägenhet i onödan samt att utredningen inte ska vara mer omfattande än vad anmälan motiverar. Utredning innefattar frågor till de berörda parterna och om en anmälan inte har stöd i utredningen finns det ingen anledning för socialtjänsten att vidta åtgärder. Under utredningen har parterna rätt till partsinsyn vilket innebär att man får ta den av allt som tillförts utredningen enligt 11 kap. 8 § SoL och 10 § förvaltningslagen. Innan Socialtjänsten fattar ett beslut har de en kommunikationsskyldighet enligt 11 kap 8 § SoL och 25 § förvaltningslagen som medför att de måste kontakta den anklagade parten och ge denne tillfälle att yttra sig.

Om en person falskt anmäler missförhållanden kan det utgöra brottet falsk tillvitelse enligt 15 kap 7 § Brottsbalken. Falsk tillvitelse innebär att någon har lämnat uppgifter om någon annan till myndighet, påstått att denne begått ett brott och vet att uppgifterna är falska samt att den anklagade personen är oskyldig. Således kan man polisanmäla detta och meddela till Socialtjänsten att man blivit utsatt för falska anmälningar.

Att falskt anklaga någon för brott skulle även kunna utgöra brotten förtal eller förolämpning. För att någon ska kunna dömas för förtal enligt 5 kap 1 § Brottsbalken (BrB) ska anklagelsen vara avsedd att skada en persons anseende. Förolämpning, till skillnad från förtal, är någonting som uttryckts direkt till offret och som är avsett att kränka personens självkänsla eller värdighet, 5 kap. 3 § BrB.

Med vänliga hälsning,

Zeijersborger & Co.

 

 

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas