Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Kan jag polisanmäla vårdpersonalen?

Hej,

Min dotter har drabbats av en hjärnskada pga näringsbrist i samband med en operation. Hon har diabetes typ 1 och vid operationstillfället och i nära anslutning till den lät personalen insulindroppet att fortgå medan de stängde av näringsdroppet. En utredning har påbörjats och det blir nog en Lex Maria anmälan.

Är det möjligt att polisanmäla vårdpersonal för vållande till kroppsskada även om det kanske inte fanns något uppsåt? I deras profession ligger ju att vårda sin patient.

Hej och tack för din fråga,

Om man anser att man inte blivit bra behandlad i vården är det i första hand IVO, inspektionen för vård och omsorg, man bör vända sig till. Denna myndighet har tillsyn över hälso- och sjukvården och tar emot klagomål från allmänheten.

Något som man bör göra före en anmälan till IVO är att kontakta den vårdgivare som stått för behandlingen. Patientnämnden inom landstingen kan också vara till hjälp i kontakten med vårdgivaren om man upplever att man inte får tillräckliga svar eller förklaringar.

Det är möjligt att polisanmäla om man misstänker att man blivit utsatt för brott såsom vållande till kroppsskada. Bestämmelsen om brottet finns i 3 kap. 8 § Brottsbalken.

Det som krävs för att straffansvar ska föreligga är att en person genom oaktsamhet har orsakat en annan person sådan kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa. Eftersom brottet är ett oaktsamhetsbrott krävs inte uppsåt.

Det kan vara värt att nämna att få anmälningar av denna typ leder till åtal men man har möjlighet att polisanmäla vårdpersonalen om man så vill.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online