Kan jag säga nej till växelvis boende?

Hej,

Vi har separarerat och har gemensam vårdnad av ett barn under två år. Jag anser att jag som mamma är anknytningsperson till barnet eftersom pappan inte varit så närvarande. Nu tvingas barnet bo växelvis och jag tror inte att hen mår bra av det.  Tyvärr vill pappan inte lyssna på mig. Kan jag  som mamman säga nej? Vad ska jag göra? En tvist tar kanske lång tid?

Hej och tack för din fråga,

Gällande barnets boende gäller att man som föräldrar och vårdnadshavare får gemensamt avgöra hur barnet ska bo. Om det inte går att nå en överenskommelse kan man få frågan prövad av rätten. Rättsprocessen kan ta tid men det är möjligt att interimistiskt yrka om barnets vårdnad samt boende. Rätten kan utifrån dessa yrkanden besluta interimistiskt om barnets vårdnad samt boende under perioden då frågan är under prövning.

Med vänliga hälsningar,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas