Kan jag sälja mitt hus till ett av mina barn utan inblandning av de andra barnen?

Hej,

Kan jag sälja mitt hus till ett av mina barn utan inblandning av de andra barnen? Hur påverkar det i så fall deras arv?

Hej och tack för din fråga,

Utgångspunkten är att du som förälder har rätt att fritt förfoga över din egendom under din livstid. Det finns dock vissa saker att tänka på.

Dina barn är bröstarvingar och de har rätt till lika stor del av arvet, om inget annat framgår av testamente.[1] Även om detta skulle regleras i testamente har bröstarvingar alltid rätt till sin laglott. En laglott utgör hälften av det arv en bröstarvinge enligt lag annars hade haft rätt till.

Om försäljningen av huset sker till marknadspris kommer detta inte ha en påverkan på framtida arv. Om du däremot säljer fastigheten till ett av barnen till ett pris som understiger marknadsvärdet, så kommer mellanskillnaden ses som en gåva. Det finns en presumtion att gåvor till barn utgör förskott på arv, vilket sedan ska avräknas från det barnets framtida arv.[2] Du kan upprätta ett gåvobrev och där ange att gåvan inte ska ses som förskott på arv, men detta villkor är endast giltigt om värdet inte kränker övriga bröstarvingars laglott.

En bröstarvinge har ett förstärkt laglottsskydd.[3] Det innebär att en gåva som arvlåtaren under sin livstid gett, och som till följd av omständigheter eller villkor till syftet går att likställa med testamente, ska i fråga om avräkningsskyldighet och laglottsjämkning behandlas som om gåvan vore testamenterad. När en bröstarvinges laglott beräknas ska kvarlåtenskapen efter den avlidna ökas med gåvans värde. Om gåvan behöver jämkas för att en bröstarvinge ska kunna få ut sin laglott ur den ökade kvarlåtenskapen ska del av gåvan återbäras från gåvomottagaren till boet. Talefristen för att göra gällande det förstärkta laglottsskyddet sträcker sig ett år från det att bouppteckningen avslutades.[4]

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också läsa mer om ämnet i vår handbok i arv.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 2 kap. 1 § Ärvdabalken
[2] 7 kap. 1 § Ärvdabalken
[3] 7 kap. 4 § 1 st Ärvdabalken
[4] 7 kap. 4 § 2 st Ärvdabalken

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.