Julerbjudande

Använd koden:GODJUL

(50% rabatt på konsultation till Julafton)

Sök

Kan jag sälja radhuset med hjälp av framtidsfullmakten?

Datum: 03/04/2020

Hej,

Min mor och far är gifta. Mor bor på ett särskilt boende på grund av sjukdom. Far ska snart flytta till äldreboende och vill därför sälja det radhus makarna tidigare bott tillsammans i. Pappa är ägare till radhuset och sköter alla ekonomiska anlägenheter. Jag har en framtidsfullmakt för min mor. Behöver min far samtycke från mor för att sälja radhuset? Kan en försäljning istället ske med hjälp av framtidsfullmakten? Vad krävs för att framtidsfullmakten ska träda i kraft?

Hej och tack för din fråga,

Huvudregeln är att varje make själv bestämmer över sin egendom enligt 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Undantag gäller dock för makarnas gemensamma bostad. En make får inte, utan samtycke från den andra, sälja egendom om det är makarnas gemensamma bostad enligt 7 kap. 5 § ÄktB.

Den som fått en framtidsfullmakt kallas för fullmaktshavare. Fullmaktshavaren bestämmer som huvudregel när fullmakten träder i kraft, det vill säga, när denne bedömer att fullmaktsgivaren inte längre har förmåga att ta hand om det som står i fullmakten. Det gäller så länge det inte står i framtidsfullmakten att ikraftträdandet ska prövas av en domstol enligt 9 § stycke 2 lag om framtidsfullmakter.

Vad fullmaktshavaren får göra följer av skrivelsen i fullmakten. Om fullmakten ger fullmaktshavaren behörighet att sälja egendom kan en försäljning ske med hjälp av denna. Det samma gäller då samtycke till försäljning av den gemensamma bostaden. Det är dock viktigt att komma ihåg att fullmaktshavaren har en plikt att samråda med fullmaktsgivaren om han eller hon förstår innebörden av frågan. Fullmaktsgivaren ska göras så delaktig som möjligt i viktiga beslut såsom beslut om försäljning. I vart fall ska fullmaktsgivaren informeras, se prop. 2016/17:30 s. 121.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.