Tillbaka Ställ en fråga

Kan jag sätta igång en tvångsförsäljning av fastighetet?

Hej,

Jag äger en fastighet tillsammans med mina syskon där vinst finns om boendet säljs. Jag har fått sämre ekonomi p.g.a. sjukdom och skulle vilja sälja huset. Vad gäller för att få sätta igång en tvångsförsäljning? Vi fick bostaden som en gåva och fick även ta över lånet. Räntan är en kostnad jag verkligen inte behöver då jag inte nyttjar huset.

Hej och tack för din fråga!

Eftersom du och dina syskon tillsammans äger fastigheten är du och dina syskon samägare. Som samägare har du rätt att förfoga över din andel i den samägda fastigheten, dvs. det finns en möjlighet för dig att sälja din andel av fastigheten, men för att få sätta igång en försäljning av fastigheten i sin helhet krävs alla delägares samtycken.

Det finns möjlighet för dig att ansöka hos tingsrätten för att få den samägda egendomen såld på offentlig auktion. Domstolen får bevilja en sådan ansökan om inte någon annan delägare motsätter sig och kan uppvisa synnerliga skäl för att fastigheten inte ska säljas. Vid ett beslut om att en fastighet ska säljas på offentlig auktion ska rätten också utse en god man att ombesörja försäljningen och fördela köpeskillingen. Ofta utses en advokat till god man, och advokatens arvode tas ur köpeskillingen. Då ett sådant förfarande är komplicerat och riskerar att bli kostsamt rekommenderas att du tar kontakt med en jurist för att diskutera saken närmare.

Dessa regler gäller bara om inget annat har avtalats. Finns det något avtal mellan dig och dina syskon som reglerar frågor om exempelvis försäljning ska avtalsvillkoren gälla.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Fråga advokaten

010-33 33 888