Kan jag söka ersättning då mitt öga skadats vid en operation?

Hej,

I somras opererades jag akut hade då haft näthinneavlösning samt att gula fläcken blev lite skadad. Dom lyckades rädda ca 50 % av vänster öga. Har sedan dess sett små svarta fläckar och har även sett små vita ljusa prickar lite större än dom små. Jag kan inte kalla det blixtar dom kommer bara ibland . Det uppkom efter operation. Kan jag söka ersättning för detta?

Hej och tack för din fråga,

Jag tolkar din fråga som att du vill veta dina möjligheter att få ekonomisk ersättning för skador som uppkommit i samband med hälso-, sjuk- och tandvård i Sverige.

Du har i regel rätt till ekonomisk ersättning om du drabbats av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård.[1]

För att få ersättning förutsätts det att det ska ha förelegat en överhängande sannolikhet att en personskada orsakats av behandlingsskador, materialskador, diagnosskador, infektionsskador, olycksfallsskador eller medicinskador samt att skadan ska ha kunnat undvikas.[2] Vidare ska skadan ha kunnat undvikas om åtgärden hade utförts på ett annat sätt eller genom att en annan tillgänglig åtgärd valts. Om det enbart varit möjligt att undvika skadan genom en mer avancerad metod som i regel varit mer riskfylld, föreligger ingen ersättningsgill behandlingsskada.

Om däremot skadan uppkommit till följd av ett nödvändigt förfarande för diagnostisering eller behandling av en sjukdom eller skada, som utan behandling skulle ha varit direkt livshotande eller lett till svår invaliditet, lämnas inte patientskadeersättning.[3]

Ersättningen betalas ut ur vårdgivarens patientförsäkring som alla vårdgivare är skyldiga att ha.[4] För att göra en skadeanmälan ska du vända dig till vårdgivarens försäkringsgivare. Om din vårdgivare saknar patientförsäkring, svarar de försäkringsgivare som ingår i patientförsäkringsföreningen solidariskt för patientskadeersättningen som skulle ha lämnats om försäkring hade funnits.[5] För att få rätt till ersättning måste skadan anmälas inom 10 år från den tidpunkt den orsakades.[6]

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 3 § PskL
[2] 6 § PskL
[3] 7 § 1 st. PskL
[4] 12 och 13 §§ PskL
[5] 14 och 15 §§ PskL
[6] 23 § PskL

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas