Julerbjudande

Använd koden:GODJUL

(50% rabatt på konsultation till Julafton)

Sök

Kan jag som är under arton år resa utan mina föräldrars medgivande?

Datum: 19/11/2021

Hej,

Jag är 17 år gammal och vill hälsa på en släkting utanför EU. Kan jag åka utan mina föräldrars medgivande?

Hej och tack för din fråga,

En person som är under 18 år är omyndig vilket medför en begränsad rättshandlingsförmåga enligt 9 kap. 1 § Föräldrabalken (FB). Rättshandlingsförmåga kan innebära exempelvis att ha rätten att ingå avtal.

Enligt 6 kap. 2 § 1 st. FB består vårdnaden över ett barn tills hen fyllt 18 år. Vårdnadshavarna har därmed ett ansvar att se till att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till ålder, utveckling samt att denne får en tillfredsställande försörjning och utbildning. I alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande enligt 6 kap. 2 a § FB. Hänsyn ska även tas till barnets vilja med beaktande av dennes mognad och ålder. Om föräldrarna har vårdnaden om ett barn under arton år har de en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som avser dennes personliga angelägenheter enligt 6 kap. 11 och 13 §§ FB.

Juridiskt sett kan vårdnadshavarna hindra en omyndig att exempelvis köpa en flygbiljett med undantaget att den person som fyllt 16 år får köpa saker och ingå avtal med pengar som hen själv tjänat genom eget arbete (9 kap. 3 § FB). Dock krävs fortfarande samtycke till resan.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.