Kan jag som ensam vårdnadshavare byta efternamn på min dotter?

Hej,

Jag har en dotter, som jag fick från ett stormigt tidigare förhållande. Mannen i fråga trodde inte barnet var hans. När dottern föddes fick hon pappans efternamn, men jag fick ensam vårdnad. Mannen i fråga ville 1 år senare ta DNA test, där det framgick att han faktiskt var biologisk far. När min dotter är 3 månader så träffar jag en man som tar “papparollen” direkt. Vi tre (jag, min sambo och min dotter) lever ihop och har gjort det i 5 år. Dottern ser min sambo som pappa. Den biologiska fadern har ej gjort anspråk eller brytt sig alls, han har inte träffat henne. Nu ska jag och min sambo få ett gemensamt barn, och vi vill självklart att min dotter och syskonet ska få samma efternamn.

Så frågan är, kan jag som har ensam vårdnad byta efternamn på dottern till mitt efternamn? Måste jag ha den biologiska faderns godkännande?

Hej och tack för din fråga,

Om ett barn bär någon av föräldrarnas efternamn utan att denna förälder är vårdnadshavare, krävs för att barnet ska få byta efternamn att föräldern har samtyckt till bytet eller att en domstol har förklarat att bytet är förenligt med barnets bästa.

Den som vill ändra ett namn ska ansöka om detta hos Skatteverket.[1] En person får byta sitt efternamn som föräldrarna eller någon av dem bär.[2] Bestämmelsen avser ändrande av både barn och vuxnas efternamn. Om det är ett barn som ska byta efternamn, ska ansökan göras av barnets vårdnadshavare.

Om ett barn bär bär någon av föräldrarnas efternamn utan att denna föräldern är vårdnadshavare finns det två alternativ för att byta barns efternamn antingen att den föräldern samtyckt till namnbyte eller domstolen har förklarat att namnbytet är förenligt med barnets bästa.[3]

Det krävs att samtycke i så fall ska vara skriftligt.[4] En bedömning av barnets bästa ska göras i varje enskilt fall. Domstolen beaktar att det är till barnets bästa att barnet ska ha namngemenskap med den förälder hos vilken det växer upp med, att bytet av efternamnet kan skada förhållandet mellan barnet och den andre föräldern, dock behöver denna risk inte beaktas om den andre föräldern inte har rätt till umgänge med barnet och hänsyn tas även till barnets egen vilja.[5]

En ansökan om förklaring att ett namnbyte är förenligt med barnets bästa prövas av den tingsrätt där barnet har sin hemvist.[6]

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] Lag om personnamn 3 §.
[2] Lag om personnamn 9 § 1 st. 1 p.
[3] Lag om personnamn 34 §.
[4] Lag om personnamn 47 §.
[5] Se NJA 1990 s. 565.
[6] Lag om personnamn 44 § 1 st.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.