fbpx

Kan jag ställa in umgänge med mitt barn om jag är sjuk i corona?

Hej,

Jag är i vårdnadstvist med pappan till min son och vi har just nu domstolsbeslut på umgänge. Vi har tagit ett corona-test men inte fått något svar. Kan jag ställa in umgänget i helgen om jag inte fått svar?

Hej och tack för din fråga,

Trots den rådande situationen med Corona/Covid-19 så har barn rätt till umgänge med sina föräldrar. Om du är sjuk alternativt misstänker att du är sjuk och därmed riskerar att smitta sonen och andra personer kan det vara anledning att ställa in umgänget.

Barnen har rätt till umgänge med den förälder som den inte bor med.[1] Att inte dyka upp eller följa ert umgängesschema kallas för umgängesvägran. Umgängesvägran innebär alltså att den föräldern som ska ha umgänge själv hindrar barnets möjligheter att träffa föräldern. Att flera gånger missa umgängestillfällen[2] utgör grund för att utreda om det nuvarande umgängesschemat är förenligt med barnets bästa, som är utgångspunkten för alla avgörande gällande barn och umgänge i svensk rätt.[3]

Att träffa sonen om ni är sjuka medför såklart en risk för alla som har daglig kontakt med barnet. Det kan vara en god idé att informera pappan att ni är sjuka och att ni därför inte kan umgås med sonen som planerat. Umgänge kan även ske över telefon- eller videosamtal från distans om ni inte har möjlighet att träffas i verkligheten. Om ni inte vill kommunicera själva kan ni göra det genom ert juridiska ombud om ni har ett sådant i den aktuella vårdnadstvisten.

Svar på liknande fråga hittar ni här

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

 

[1] 6 kap. 15 § Föräldrabalk (FB)

[2] SOU 2005:43

[3] 6 kap. 2a § FB

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas