Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Kan jag ställas till ansvar om den jag har förbud att kontakta kontaktar mig?

Hej,

Jag har kontaktförbud mot en person. Jag blev kontaktad av personen genom att den ringde mig dagen efter kontaktförbud beslutades. Jag blev häktad och dömd på grund av att de kontaktade mig via telefon. Kan det vara rätt?

 

 

Hej och tack för din fråga,

Från lagen om kontaktförbud framgår att kontaktförbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda. Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid.

Förbudet gäller inte kommunikation från den som avses skyddas. Har någon således kontaktats av en person som de inte får kontakta på grund av en kontaktförbud har inget brott begåtts.

Vänliga hälsningar

Zeijersborger & Co

 

 

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online