Julerbjudande

Använd koden:GODJUL

(50% rabatt på konsultation till Julafton)

Sök

Kan jag stämma kommunen efter min fallolycka?

Datum: 04/07/2022

Hej,

Jag har skadat mig i en fallolycka och är invalid sedan dess. Trots intyg från en specialist om att jag är i behov av mer intensiv träning ger kommunen mig bara 2 timmar rehabilitering i veckan. Min lägenhet är inte heller handikappanpassad.

Kan jag stämma kommunen?

 

 

Hej och tack för din fråga,

Du kan stämma kommunen för att få ekonomisk ersättning. Om du stämmer kommunen behöver du bevisa att du har fått en skada på grund av att kommunen har varit oaktsam, eller på annat sätt har agerat felaktigt när kommunen tog hand om ditt ärende. Det är inte tillräckligt att du anser att kommunens beslut är felaktigt, utan det krävs exempelvis att kommunen har tagit ett beslut som strider mot lagen.

Om kommunen genom fel eller försummelse har vållat, det vill säga orsakat, en personskada, en sakskada eller en ren förmögenhetsskada vid myndighetsutövning kan man ha rätt till ersättning för den skadan.[1] När kommunen fattar ett beslut i ett enskilt ärende är det myndighetsutövning. Om kommunen exempelvis inte använder en bestämmelse i lag som normalt ska användas i den typen av ärende som det handlar om, kan beslutet strida mot lag. Ett beslut som strider mot lag kan vara ett sådant fel i myndighetsutövningen som gör att kommunen kan bli skadeståndsansvarig gentemot den person som beslutet avser.

Kommunens felaktiga myndighetsutövande ska dessutom ha orsakat en skada för den person som det handlar om. Det är den som stämmer kommunen som måste bevisa att kommunen har orsakat en skada genom att agera felaktigt eller försumligt vid myndighetsutövning. Den som förlorar en domstolsprocess om skadestånd ska som huvudregel betala alla rättegångskostnader.[2] Om man som enskild stämmer kommunen och förlorar kan man alltså behöva betala både sina egna kostnader och kommunens.

Den som är missnöjd med hur kommunen hanterar ett ärende kan göra en anmälan till JO (Riksdagens ombudsmän).[3] JO har i uppgift att granska att myndigheterna följer lagar och regler.

Om man är missnöjd med kommunens beslut om vilka insatser som man ska få går det även att överklaga beslutet inom tre veckor.[4] Om överklagandetiden har gått ut kan man istället göra en ny ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller om stöd och servic enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).[5] Den som redan har insatser från kommunen, exempelvis i form av rehabilitering, kan alltså ansöka om ytterligare insatser utöver det som hen redan har.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 3 kap. 2 § p. 1 SkL.
[2] 18 kap. 1 § RB.
[3] 2 § lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän.
[4] 44 § FL, 16 kap. 3 § SoL och 27 § LSS.
[5] HFD 2019 ref. 61.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.