Specialerbjudande

Använd koden:KONSULTATION

(50% gäller till söndag)

Sök

Kan jag stämma kommunen på grund av mitt barn mobbats på skolan?

Datum: 23/02/2022

Hej,

Min son har utsatts för mobbing och kränkningar på sin skola under två års tid. Kan jag stämma kommunen?

 

Hej och tack för din fråga,

Huvudmannen för en skola har ett ansvar att se till att det inom ramen för varje enskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.[1] Det är kommunen som är huvudmannen om det rör sig om en kommunal skola. Kommunen ska tillse att det genomförs åtgärder för att förhindra kränkande behandling av eleverna.[2]

En rektor som får kännedom om den kränkande behandlingen har en skyldighet att anmäla detta till huvudmannen, det vill säga kommunen. Kommunen är i sin tur skyldig att utreda omständigheterna kring kräkningen skyndsamt och eventuellt ta till sådana åtgärder som behövs för att förhindra sådan kränkande behandling i framtiden.[3]

Utredningsplikten innebär att skolan måste ta reda på vad som skett samt anledningarna till det. Skolan har vidare handlingsplikt vilket innebär att skolan ska arbeta fram åtgärder, utifrån utredningen som gjorts, för att få kränkningarna att upphöra.

Om huvudmannen eller personalen åsidosätter skyldigheterna kan kommunen bli skadeståndsskyldig till eleven som blivit utsatt för kränkningen. Det krävs då att kränkningen varit mer än “ringa”.[4] Mobbning är exempelvis mer än ringa.

Om kraven på utrednings- och handlingsplikt inte uppfylls är det till Skolinspektionen och Barn och elevombudet som kan anmäla ärendet. I fall då Skolinspektionen finner att skolan brustit i sina ovan nämnda skyldigheter kan Skolinspektionen kräva att skolan rättar till sina brister. Utöver detta kan Skolinspektionen i en tvist om skadestånd föra talan för eleven, då eleven blivit utsatt för kränkningar.[5]

Det är Skolinspektionen som är huvudansvarig att tillse att skolan uppfyller dessa skyldigheter. Därefter beslutar Skolinspektionen om och hur de tar ärendet vidare. Skolan måste rätta sig efter myndighetens beslut. Det framgår från dina uppgifter att det gjorts anmälningar till Skolinspektionen och att det inte skett några förändringar. En skadeståndstalan mot kommunen, alltså att stämma skolan i rätten, kan då vara en möjlig väg att få upprättelse.

Det ska emellertid påpekas att det en process i domstol kan leda till stora rättegångskostnader och det kan vara värt att rådgöra med en juridisk kunnig person innan man går vidare i ärendet.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 6 § Skollagen
[2] 6 kap. 7 § Skollagen
[3] 6 kap. 10 § Skollagen
[4] 6 kap. 12 § Skollagen
[5] 6 kap 15 § Skollagen

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.