Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Kan jag ta över huslånet vid vår skilsmässa?

Datum: 07/01/2022

Hej,

Jag och frun ska skilja oss och vi har ett gemensamt huslån där vi äger lika delar. Kan ta över hennes del av lånet eller måste jag lösa ut henne?

Hej och tack för din fråga,

När ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå. All egendom är giftorättsgods som inte är enskild egendom enligt 7 kap. 1 § ÄktB. Egendom kan ha gjorts till enskild genom t.ex. ett äktenskapsförord eller om någon av makarna erhållit egendomen genom testamente eller gåvobrev med förbehåll om att den ska vara enskild enligt 7 kap. 2 § ÄktB. Den enskilda egendomen får den ena maken hålla utanför bodelningen. Efter avdrag för skulder ska giftorättsgods delas lika mellan makarna, se 10 kap. 1 § ÄktB och 11 kap. 3 § ÄktB.

Vem som får behålla bostaden i en bodelning är den make som bäst behöver bostaden, denna får den avräknad på sin lott enligt 11 kap. 8 § ÄktB. Här tar man hänsyn till om den ena maken ska ha gemensamma barn boende hos sig och därför bäst behöver huset. Är inte detta aktuellt kan makarna själva bestämma vem som ska ha kvar bostaden, om man vill fortsätta samäga den eller om man vill sälja den. Skulle en make ta över bostaden behöver denne både köpa ut den andre maken och överta huslånet. Här sätts alltså krav på att det finns ekonomiska förutsättningar för att kompensera den andre maken i bodelningen. En ytterligare förutsättning är att bank eller annan långivare godkänner den övertagande maken som ensam låntagare efter en ny kreditprövning.

Kommer makarna inte överens om vem som ska ta över huset eller övrig fördelning av egendom kan man ansöka om att en bodelningsförrättare ska förordnas. En bodelningsförrättare ska försöka få makarna att komma överens men också se till att egendomen fördelas rättvist om inte makarna kan samarbeta, se 17 kap. 1 och 5 §§ ÄktB.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.