Kan jag ta över vårt gemensamma bostadslån?

Hej,

Vi är ett gift par som äger lika delar i vårt gemensamt hus som står i båda parters namn. Eftersom att min man numera inte bor i Sverige längre och inte heller har någon inkomst är det jag som betalar av lånet. Vi har därför kommit överens om att huset ska stå i mitt namn och att jag ska äga hela bostaden. Går det att göra så och i så fall, hur?

Hej och tack för din fråga,

För att kunna ta över ett huslån behöver man vända sig till bank eller annan långivare för ett godkännande. Långivaren behöver göra en ny kreditprövning för att avgöra om övertagaren av lånet ensam har återbetalningsförmåga. Om detta är möjligt kan den ena maken överta lånet och den andra befrias från betalningsansvar för lånet. Om långivaren inte går med på att maken tar över lånet så krävs att ena delen av lånet betalas av för att den andra maken ska bli helt befriad från betalningsansvar.

Accepterar banken övertagandet av lånet är det enklaste sedan att upprätta ett gåvobrev. Ett gåvobrev innebär att ni upprättar en skriftlig handling som bevis för att den ena maken ger bort sin del av fastigheten i gåva till den andre. Bestämmelser om gåva av fast egendom finns i 4 kap. Jordabalken (JB). Det finns vissa formkrav som behöver vara uppfyllda för att gåvobrevet ska vara giltigt, exempelvis ska handlingen innehålla en förklaring från gåvogivaren där det står att denne överlåter halva fastigheten till den andra maken och gåvobrevet måste skrivas under av båda parter, jämför 4 kap. 1 § med 4 kap. 29 § JB. Det kan vara bra att få juridisk hjälp med upprättandet av en sådan handling.

För gåva mellan två gifta personer måste även registrering ske hos Skatteverket enligt 8 kap. 1 § och 16 kap. 2 § Äktenskapsbalken.

Slutligen måste den som förvärvar fastigheten genom gåva ansöka om lagfart för att registreras som ensam ägare till huset, se 20 kap. 1 § JB. Detta ska enligt 20 kap. 2 § JB göras inom 3 månader efter överlåtelsen. Till ansökan om lagfart ska gåvobrevet bifogas i original. För att söka lagfart på hela fastigheten måste även underskrifterna i gåvobrevet styrkas av två vittnen, se 20 kap 7 § JB.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.