Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Kan jag tvinga en missnöjd kund att betala?

Datum: 19/04/2023

Hej,

Jag är frisör och hade en kund som inte blev nöjd med resultatet och inte ville betala. Istället erbjöd jag ett återbesök, men hon ville inte det.

Kan jag tvinga kunden att betala?

Hej och tack för din fråga,

Konsumenttjänstlagen är inte tillämplig i detta fall eftersom frisörtjänster gäller behandling av människor och omfattas därmed inte av lagen.[1] Tjänster tillämpas inte av tillämlig lag. I stället blir det avtal, branschpraxis samt sedvana som styr. Avtal gäller i första hand och parterna ska alltså prestera det som är överenskommet. Du som frisör ska med andra ord utföra den beställda behandlingen som avtalat och kunden ska betala det avtalade priset.

Eftersom det inte finns någon lagstiftning som är direkt tillämplig är det som sagt svårt att veta exakt vad som gäller i dessa situationer om ett avtal inte finns. Vägledning kan hämtas från konsumenttjänstlagen som säger att tjänsten ska utföras fackmannamässigt för att inte anses som felaktig.[2] Huruvida något är fackmannamässigt utfört eller inte ska bedömas objektivt. Även om önskat resultat inte uppnås kan tjänsten ändå anses vara utförd, men kunden kan betrakta det utförda som felaktigt om det utförda arbetet strider mot det som är avtalat.[3] En kund har rätt att hålla inne med betalningen som påföljd vid fel i tjänst.[4] Syftet med att hålla inne med betalningen är dock i första hand att få näringsidkaren att avhjälpa felet. Även om kunden inte kräver det har du rätt att erbjuda avhjälpning såvida kunden inte har särskilda skäl att avvisa erbjudandet.[5] Genom att du erbjudit ett återbesök kan man anse att detta är ett erbjudande om avhjälpande, vilket du som näringsidkare skulle ha rätt till enligt konsumenttjänstlagen om tjänsten direkt omfattades av lagen. Ett särskilt skäl för kunden att avvisa detta erbjudande skulle kunna vara att du visat markant bristande kompetens.

Kan felet inte avhjälpas har kunden rätt till prisavdrag.[6] Kunden får vidare häva avtalet om tjänsten är misslyckad och du som näringsidkare borde ha insett det.[7] Avtalsbrottet ska vara av väsentlig betydelse för kunden för att denne ska ha rätt att häva tjänsten. När det gäller en tjänst som redan är utförd gäller att resultatet i princip är så pass avvikande att det är värdelöst för konsumenten. Utförandet bedöms av kunden.[8]

Sammanfattningsvis är det som sagt svårt att ge ett klart svar vad som gäller i den exakta situationen. Utgångspunkten är att avtalet först och främst får styra vad som gäller mellan dig och kunden. Finns inget sådant avtal kan vägledning hämtas från konsumenttjänstlagen. Tjänsten anses då som felaktig om den avviker från avtalet eller från vad som anses fackmannamässigt utfört. Kunden kan då ha rätt till ovan nämnda påföljder. Du som näringsidkare har dock rätt att erbjuda avhjälpande så som du gjort och kunden får endast avvisa detta om hen har särskilda skäl eller om felet inte går att avhjälpa. Går felet inte att avhjälpa kan prisavdrag komma i fråga och allra sist hävning om avtalsbrottet är så pass avvikande att det är värdelöst för konsumenten. Kunden ska därmed betala för tjänsten såvida inte fel föreligger.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en av våra jurister. Du kan också läsa mer om ämnet i vår handbok i konsumenttvist.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 1 § KtjL (1985:16)
[2] 4 § KtjL
[3] 9 § 3p. KtjL
[4] 16 § KtjL
[5] 20 § 2st. KtjL
[6] 21 § 1st. KtjL
[7] 21 § 2st. KtjL
[8] 21 § 3st. KtjL

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.