fbpx

Min man spelar bort nästan alla sina pengar och jag klarar inte av situationen längre. Hur länge måste jag försörja honom? Kan jag tvinga honom att betala hyran?

Tack för din fråga!

Makars försörjningsplikt regleras i äktenskapsbalken. Där anges att respektive make ska bidra till det underhåll som krävs för att de gemensamma och personliga behoven ska tillgodoses. Bestämmelsen grundar sig på att makar bör leva under samma ekonomiska förhållande. Det vill säga att om den ena parten har ett sämre avlönat arbete eller arbetar deltid eller inte alls för att t ex ta hand om familjens hushåll ska den mer välavlönade maken skjuta till pengar. Om din make spelar bort sin inkomst på så sätt att du drabbas ekonomisk, innebär det att han inte uppfyller sin försörjningsplikt. Då kan du vända dig till domstolen som kan besluta att du ska få ett underhållsbidrag av honom.

Tyvärr anar jag att dina problem inte blir mindre om du går till domstolen. Så som du beskriver situationen, tror jag att du och din man i första hand behöver få hjälp att komma till rätta med hans spelmissbruk. Du hittar flera organisationer på internet som ger stöd åt spelmissbrukare och anhöriga.

Lycka till!

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas