Specialerbjudande

Använd koden:KONSULTATION

(50% gäller till söndag)

Sök

Kan jag vägra gå på mötet med soc?

Datum: 04/11/2022

Hej,

Jag är desperat och vet inte vad jag ska göra, så jag är i behov av råd. Min man och jag hade ett gräl och i ilska kontaktade jag socialtjänsten via e-post där jag sa mitt namn och efternamn. Jag sa att min man skrek och att mitt 2-åriga barn var rädd. Han och jag kom överens om att sådana saker inte ska hända igen, men nu ber socialarbetaren om ett möte med oss. Kan jag vägra det mötet och inte dyka upp? Vilka är konsekvenserna i så fall? Kommer de att leta efter mig i mitt hus?

Tack så mycket.

Hej och tack för din fråga,

Socialtjänsten kommer utreda ditt barns situation oavsett om du kommer på mötet eller inte. Du behöver därför inte gå på mötet. Om du går på mötet och samarbetar med socialtjänsten kommer de dock kunna få en bättre bild av hur ditt barn har det. Socialtjänsten får inte leta upp dig i ditt hem utan att ha talat om på förhand att de planerar att komma hem till dig. Du behöver inte heller släppa in socialtjänsten i ditt hem.

Om socialtjänsten får in tillräckligt med uppgifter som talar för att ditt barn riskerar att fara illa i hemmet och du inte samarbetar med socialtjänsten finns det dock en risk att socialtjänsten bedömer att du inte har insikt om riskerna som ditt barn utsätts för och att du inte heller har förmåga att skydda barnet. Oavsett om ditt barn faktiskt utsätts för risker i hemmet eller inte kan det därför vara bra att gå på mötet med socialtjänsten. Då får du möjligheten att förklara er situation och framförallt barnets situation samt varför du hörde av dig till socialtjänsten. Precis som du vill socialtjänsten göra det som är bäst för ditt barn.

När socialtjänsten får in uppgifter om att ett barn kan fara illa (en s.k. orosanmälan) är de skyldiga att inleda en utredning.[1] Socialtjänsten ska utreda om ett barn riskerar att fara illa på något sätt och om det behöver vidtas några åtgärder för att förhindra att barnet far illa. Oavsett om föräldrarna medverkar i utredningen eller inte, är socialtjänsten skyldig att utreda om några åtgärder behöver vidtas för att skydda barnet.

Socialtjänstens utredning ska bygga på människors självbestämmanderätt och integritet.[2] Det innebär att socialtjänsten inte får göra oanmälda hembesök, dvs. komma hem till dig utan att på förhand tala om det. Du behöver inte heller släppa in socialtjänsten i ditt hem. Om socialtjänsten misstänker att du eller ditt barn far illa och du inte samarbetar med socialtjänsten kan det dock påverka vilka åtgärder som socialtjänsten bedömer är nödvändiga för att skydda ditt barn.

Det är alltid barnets bästa som ska vara avgörande i socialtjänstens utredning och deras beslut om åtgärder.[3] Sådana åtgärder kan exempelvis vara samarbetssamtal mellan föräldrarna, stöd och hjälp till den som har utsatts för brott av en närstående, eller familjehemsplacering av ett barn.[4] Alla åtgärder som socialtjänsten vidtar ska göras i samarbete med föräldrarna. Det innebär att föräldrarna behöver samtycka till åtgärderna.

Det är endast i vissa fall som socialtjänsten kan vidta åtgärder mot föräldrarnas vilja. Det gäller när barn omhändertas med stöd av LVU på grund av exempelvis brister i omsorgen som gör att det finns en påtaglig risk att barnets hälsa och utveckling skadas.[5] Ett bråk mellan två föräldrar är inte tillräckligt för att ett barn ska omhändertas med stöd av LVU. Om det däremot skulle förekomma våld i hemmet som barnet inte kan skyddas från, och föräldrarna inte frivilligt går med på de åtgärder som socialtjänsten föreslår, kan det i vissa fall bli aktuellt med omhändertagande enligt LVU. I första hand ska socialtjänsten dock alltid hjälpa till med frivilliga insatser.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 11 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (SoL).
[2] 1 kap. 1 § tredje stycket SoL.
[3] 1 kap. 2 § SoL.
[4] 5 kap. 3 §, 5 kap. 11 § och 6 kap. 1 § SoL.
[5] 2 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

 

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.