Kan köparen av husbilen häva köpet trots att jag åtgärdat felet hos en verkstad?

Hej,

Jag sålde en husbil till en privatperson. Vid köptillfället kom vi överens om att jag skulle ta på mig att lämna in bilen för reparation av bromsarna, eftersom dessa tog för långt ned och pedalen kändes svampig. Dock ville köparen genomföra köpet innan för att få tjing på bilen, så vi skrev över bilen och jag fick betalt.

När bilen var klar och både verkstaden och jag hade testkört den, körde jag ner bilen till köparen (ca 30 mil) och lämnade den där med nycklarna. Dagen därpå hörde köparen av sig och sade att hon varit ute och kört med bilen och att bromsarna hade legat emot, att de blir varma och nyper när man stannar. Hon meddelade även att hon ville häva köpet, att jag skulle betala tillbaka pengarna samt åka ner igen och hämta tillbaka bilen.

I min mening så har jag lämnat in bilen på verkstad och fått felet åtgärdat som avtalet gällde. Jag åkte även ner med bilen utan problem och varken jag, verkstaden eller köparen hittade något fel före eller vid överlämnandet av bilen. Nu undrar jag vad som verkligen gäller, och hur jag ska bära mig åt?

Själva köpet genomfördes för två veckor sedan “i befintligt skick”, och vi sade muntligt att jag skulle lämna in bilen på verkstad för att fixa bromsarna. Jag har lagt en hel del tid och pengar på att ordna det åt köparen och har ingen lust att låta henne häva köpet så här i efterhand.

Tacksam för all hjälp!

Hej och tack för din fråga,

Vid köp mellan två privatpersoner är köplagen tillämplig. Jag tolkar uppgifterna i frågan så som att det är fråga om ett villkorat köp, det vill säga köpet är villkorat av att du tar på dig att lämna in bilen för reparation. Det är möjligt att villkora ett köp. Köplagens bestämmelser tillämpas bara så länge annat inte följer av vad som är avtalat.[1] Det innebär alltså att avtalsfrihet råder. Det är därför också möjligt att i avtalet reglera vad som händer om någon av parterna inte uppfyller sin förpliktelse. Det framgår dock inte att någon sådan klausul tagits in i avtalet. Jag utgår därför fortsättningsvis från köplagens bestämmelser.

Av frågan framgår att bilen såldes i befintligt skick. När en vara säljs i “befintligt skick” innebär det att varan säljs i det skick den befinner sig i vid köptillfället. Det är således ett avtalsvillkor som gör det möjligt för säljaren att friskriva sig från ansvar från fel i det som säljs. Det betyder däremot inte att det inte går att påpeka fel i husbilen, men detta kan endast ske under vissa förutsättningar. Om husbilen sålts i “befintligt skick” ska den fortfarande anses som felaktig om den inte stämmer överens med uppgifter om dess egenskaper som du som säljare lämnat före köpet och som har inverkat på köpet, eller som köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta.[2]

Eftersom du uppgivit att du tagit på dig att lämna in bilen för reparation bör köparen kunna utgå från att detta gjorts, och om så inte skett bör avtalsbrott föreligga. I frågan anges dock att du lämnat in bilen för reparation samt att både verkstaden och du har testkört bilen. Det talar för att bilen inte är felaktig. Frågan om bilen är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare. Risken går över på köparen när säljaren avlämnat varan till köpare.[3] Kan köparen påvisa att bromsarna inte är åtgärdade bör det alltså kunna åberopas som fel.

Det framgår av frågan att köparen vill häva köpet. Även om köparen kräver att få häva köpet så har du som säljare rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen.[4] Gränsen för hur många gånger en säljare kan reparera en felaktig vara går vid vad köparen ska behöva tolerera samt att köparen hålls fri från förlust. Som ett riktmärke har två försök ansetts vara ett rimligt antal försök som säljaren ska få på sig att avhjälpa felet, innan köparen kan kräva att köpet hävs.

För det fall fel föreligger bör du därför ges möjlighet att lämna in husbilen för reparation åtminstone en gång till, förutsatt att detta kan ske utan någon väsentlig olägenhet för köparen. Om felet kvarstår även efter nästa reparation kan det bli aktuellt att köparen får häva köpet. Köparen har rätt att häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och du insåg eller borde ha insett detta.[5]

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 3 § Köplagen (KöpL)
[2] 19 § KöpL
[3] 13 och 21 § § KöpL
[4] 36 § KöpL
[5] 39 § KöpL

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.