Kan Kronofogden ta mitt arv?

Hej,

Jag har massa olika skulder hos Inkasso och Kronofogden och ska få ett arv snart. Om arvet räcker så jag kan köpa en lägenhet, kan det hindra Kronofogden att ta mitt arv?

Hej och tack för din fråga,

Som huvudregel kan Kronofogden utmäta all egendom, även egendom som tillfallit en person genom arv. Ett undantag från denna huvudregel är om egendomen tillfallit personen genom gåva eller testamente med villkoret att egendomen ej får överlåtas.[1] För att förhindra att tillgångar förvärvade genom arv utmäts krävs således att arvlåtaren före sin död testamenterat egendomen med villkor om att den ej får överlåtas.

För att egendom ska kunna utmätas måste vissa villkor vara uppfyllda.

  • Egendomen ska tillhöra den skuldsatta.
  • Egendomen ska kunna säljas.
  • Egendomen ska ha ett ekonomiskt värde
  • Överskottet efter försäljning måste vara försvarligt, det vill säga när kostnaderna för försäljningen är avdragna ska det som blir kvar av utmätningen ge ett rimligt överskott till skulderna.

 

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 5 kap. 5 § UB.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.