fbpx

Kan Kronofogden ta vår dotters bil?

Hej,
På vår dotters 18 årsdag gav vi henne en bil som nu är skriven på henne. Efter allt som hänt med corona har vi nu skulder hos Kronofogden.

Kan Kronofogden ta vår dotters bil för våra skulder?

Hej och tack för din fråga,

Kronofogden kan ta er dotters bil om ni inte kan bevisa att bilen tillhör henne. Om bilen finns i ert gemensamma hem och ni alla använder bilen kan det vara svårt att bevisa vem som äger bilen. Ni kan försöka bevisa att bilen tillhör er dotter exempelvis genom att visa att hon är registrerad som ägare på bilen. Det är dock inte säkert att Kronofogden anser att det är tillräckligt för att bilen ska anses tillhöra henne.

När Kronofogden tar egendom för att täcka en skuld kallas det utmätning. Om det finns en exekutionstitel, det vill säga en fordran som är fastställd genom en dom eller ett beslut får Kronofogden utmäta lös egendom som tillhör den person som ska betala skulden.[1] Den person som ska betala skulden kallas gäldenär.

Det är den som har egendomen i sin besittning, det vill säga i sin omedelbara kontroll, som ska anses vara ägare till egendomen.[2] Det finns flera olika regler för vem som ska anses vara ägare till egendomen i det fall gäldenären bor tillsammans med någon annan.

Om gäldenären är gift och bor tillsammans med sin make ska all den egendom som båda makarna har i sin besittning anses vara gäldenärens.[3] Om makarna inte kan bevisa att egendomen tillhör den maken som inte är gäldenär, kan Kronofogden därför utmäta egendomen. Egendom som gäldenären har i besittning tillsammans med någon annan än sin make, exempelvis ett syskon eller ett barn, får bara utmätas om det är styrkt att egendomen tillhör gäldenären.[4]

I praktiken innebär detta att om det finns egendom i hemmet så antar Kronofogden att den egendomen tillhör gäldenären. För att undvika att egendomen utmäts behöver man därför bevisa att den tillhör någon annan än gäldenären. För att bevisa vem egendomen tillhör kan man exempelvis använda sig av kvitto, faktura, registreringsbevis eller liknande. Det går dock inte att säga på förhand om den bevisningen som man har är tillräcklig för att Kronofogden ska anse att det är bevisat att egendomen tillhör någon annan än gäldenären.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 3 kap. 1 §, 4 kap. 1 § och 4 kap. 17 § UB.
[2] 4 kap. 18 § första stycket UB.
[3] 4 kap. 19 § första stycket UB.
[4] 4 kap. 19 § andra stycket UB.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas