Kan Kronofogden utmäta min fastighet om jag endast äger halva fastigheten?

Hej,

Det verkar som att Kronofogdemyndigheten har planer på att besluta om utmätning/försäljning av min fastighet pga skulder från år 2014. Jag förutsätter att jag kan få en person som inte är sambo eller släkting att köpa in sig till hälften i fastigheten, ev som överlåtelse gåva.

Kan Kronofogdemyndigheten utmäta och försälja fastigheten i alla fall, trots att jag bara äger halva fastigheten?

 

 Hej och tack för din fråga,

Det är möjligt att utmäta samägd egendom under vissa förutsättningar som nedan redogörs för. Det föreligger därtill risk för att köpet och gåvan av fastigheten går åter enligt regler som ska skydda en gäldenärs borgenärer.

Om utmätning i andel av samägd egendom har skett kan hela den samägda egendomen säljas.[1] Detta får ske om samäganderättslagen är tillämplig samt att sökande, gäldenären eller annan delägare yrkar det.

Det föreligger dock ett hinder mot försäljning av samägd egendom enligt samäganderättslagen. Hindret gäller om delägarna har avtalat att godset inte får säljas på offentlig auktion eller där annan delägare visar synnerliga skäl för anstånd.[2] Det är alltså möjligt att avtala bort rätten att begära försäljning av fastigheten vilket även innebär hinder för försäljning på grund av utmätning av andel.

Det finns dock risk för att köp eller gåvan går åter. Om du säljer en del av fastigheten för att försöka rädda den kan köpet gå åter vid en begäran om återvinning. Återvinning kan ske om det har skett för att undandra egendom och du var insolvent, eller blev insolvent, och den som köpte bostaden kände till eller borde ha känt till din insolvens.[3]

Om du säljer bostaden till någon närstående utgås det från att den närstående hade vetskap om din insolvens eller förestående sådan.[4] Det finns en tidsgräns på fem år varefter rättshandlingen inte går åter för det fall det är det någon närstående finns emellertid ingen tidsgräns.[5]

För de fall du ger bort fastigheten som en gåva kan även denna återvinnas. En gåva går åter om den har fullbordats senare än sex månader före konkursansökan. Om gåvan fullbordats senare än ett år innan, eller tre år om det är till någon närstående, går den åter om det inte visats att du efter gåvan hade kvar utmätningsbar egendom som motsvarade dina skulder.[6]

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 8 kap. 8 § UB
[2] 6 § Samäganderättslagen
[3] 5 kap. 5 § 1 st. KL
[4] 5 kap. 5 § 2 st. KL
[5] 5 kap. 5 § 3 st. KL
[6] 4 kap. 6 § 1 st. KL

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.