Tillbaka Ställ en fråga

Kan kronofogden utmäta arvet efter min far trots hans önskan?

Hej.

Det finns en blankett som säger att arvet ifrån min far inte kan tas av kronofogden, då jag har skulder. Det var min fars önskan att de inte skulle gå dit. Kan Kronofogden ta arvet ändå?

Hej och tack för din fråga,

Som regel inkluderas arv i den egendom som Kronofogden får ta i anspråk vid en utmätning (dvs när Kronofogden tar fast eller lös egendom i anspråk från den betalningsskyldiga). För att arv inte ska få utmätas krävs det att det av arvlåtarens testamente framgår att ett överlåtelseförbud gäller för den aktuella arvslotten. Testamentet måste således uppställa ett förbud för arvtagaren att sälja eller ge bort den egendomen som hen erhåller genom arvet.

Det krävs således att din far har ett testamente med överlåtelseförbud för att ditt arv efter honom inte ska kunna utmätas. Detta innebär att om ”blanketten” i din frågeställning inte i själva verket är ett testamente, saknar den juridisk relevans. Arvet efter din far kan då utmätas trots din fars önskan.

Vänliga hälsningar
Zeijersborger & Co

Fråga advokaten

010-33 33 888