Kan kronofogden utmäta mitt arv?

Hej,

Jag har skulder hos Kronofogden. Nu har min mamma gått bort och jag lever på socialbidrag och jag har barn. Kommer Kronofogden att ta mitt arv om jag får något från min mamma?

Hej!

I det fall du har skulder hos Kronofogden kan Kronofogden göra utmätning av ditt bankkonto. Förfarandet går till på så vis att Kronofogden kontaktar din bank som är skyldig att lämna uppgifter om dina banktillgodohavanden. Kronofogden gör sedan en beräkning av ditt så kallade beneficium vilket är det belopp du har rätt att få behålla på ditt konto för att täcka vissa löpande månatliga utgifter. Beneficiebeloppets storlek påverkas bland annat av uppgifter du lämnat till Kronofogden om din boendekostnad samt andra kostnader såsom om du har hemmavarande barn samt om du har utgifter för läkare eller medicin. Om Kronofogden inte har uppgift om exempelvis din boendekostnad beräknar de denna utifrån ett schabloniserat belopp. Om det finns ett belopp på ditt bankkonto som överstiger ditt beräknade beneficium finns det en risk för att Kronofogden gör en utmätning av överstigande belopp.

Vänliga hälsningar

Zeijersborger & Co.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga

Jag vill bli kontaktad via:


Genom att skicka formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Sök i vår frågedatabas