Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Kan Löf neka mig ersättning?

Datum: 06/05/2020

Hej,

Jag har gjort en anmälan til LÖF angående försenad diagnos. Vid 40 års ålder har jag fått reda på att jag har nedsatt hörsel på grund av mina hörselben, vilket hade kunnat upptäckas tidigare i båda öronen. Jag har skickat in papper och röntgenbevis till LÖF. Räcker detta för att få ersättning?

Hej och tack för din fråga,

Om man drabbats av en skada i samband med hälso- sjuk-, eller tandvård kan man ha rätt till ekonomisk ersättning enligt Patientskadelagen. Enligt 6 § Patientskadelagen framgår vilka skador som ger upphov till rätt till ersättning. Det förutsätts att det föreligger en överhängande sannolikhet att en personskada har orsakats av någon av de nedanstående medicinska åtgärderna eller ett olycksfall i hälso- och sjukvården samt att skadan ska ha kunnat undvikas. De skador som kan ge rätt till ersättning enligt lagen är: behandlingsskador, materialskador, diagnosskador, infektionsskador, olycksfallsskador och medicineringsskador.

Om patienten vårdas inom regionfinansierad vård finns Löf som är en patientförsäkring. Man kan få ersättning från Löf för felaktig eller försenad diagnos, t.ex. om den felaktiga eller försenade diagnosen har orsakat att patienten blivit sämre än om diagnosen ställts i tid.

En patient får inte ersättning t.ex. för skador eller komplikationer som inte kunnat undvikas, om en infektion orsakats av patientens egna bakterier eller om den sjukdom patienten behandlades för var allvarligare än infektionen, om patienten fått biverkningar av läkemedel som ordinerats på ett riktigt sätt eller för patientskador som uppstått vid korrekt behandling av direkt livshotande tillstånd.

Det är svårt att ge ett svar på om dina handlingar räcker för att Löf ska bevilja dig ersättning. Löf behöver journaler, material och i vissa fall läkarutlåtande för att kunna utreda en anmäld skada. Vanligtvis inhämtas ett samtycke från patienten som gör att Löf kan begära in journaler och medicinsk utredningsmaterial från vårdgivaren.

Om Löf inte utger ersättning får patienten i vända sig till sin handläggare, man kan även få ärendet prövat av Patientskadenämnden eller domstol.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.