Julerbjudande

Använd koden:GODJUL

(50% rabatt på konsultation till Julafton)

Sök

Kan mamma ge bort pappas kvarlåtenskap till mig, trots att jag också har andra syskon?

Datum: 15/02/2023

Hej,

Kan min mamma ge bort pengar till mig som hon förfogar över efter min pappas död? Jag har syskon som mamma och jag är osams med, och hon vill inte att de ska få några pengar.

Hej och tack för din fråga,

Föräldrar kan till viss del styra över hur arvet ska fördelas. Barn kan dock som utgångspunkt aldrig bli helt arvlösa från sina föräldrar. Din mamma kan ge bort pengar till dig, men det kommer avräknas på ditt framtida arv. Om gåvan du får innebär att dina syskon inte kan få ut sin laglott kan pengarna behöva återbäras.

Den som avlider kallas i juridisk mening för arvlåtare och de som tar del av arv efter arvlåtaren kallas för arvtagare.[1] Barn kallas i lagens mening för bröstarvingar och dessa ska dela på arvet genom att få lika stor del var. Denna del utgör deras lagstadgade arvsandel. Om det till exempel finns två barn och de ska dela lika, får de 50 % var.

Hälften av den lagstadgade arvsandelen utgör bröstarvingens laglott. Laglotten är skyddad och bröstarvingar har alltid rätt att få ut den. Det går således inte att testamentera bort all sin egendom om man har barn.[2] Är ni till exempel två syskon ärver ni som utgångspunkt 50 % var enligt den legala arvsordning och då utgör er vardera laglott 25 % av kvarlåtenskapen.

Om dina föräldrar var gifta ska kvarlåtenskapen efter din pappa först tillfalla din mamma.[3] Du och dina syskon har sedan, vid er mammas bortgång, rätt till efterarv från er pappa.[4] Om din mamma ger dig pengarna nu räknas gåvan som utgångspunkt som ett förskott på arv. Ett sådant förskott ska bröstarvingen sedan avräkna när det är dags att ta del av arvet vid dödsfall. Var din mamma och pappa gifta och pengarna som din mamma vill ge dig omfattas av din och dina syskons rätt till efterarv ska avräkning för detta göras på arvet efter din pappa i första hand. Om det arvet inte räcker till ska det som är kvar efter att avräkning skett avräknas på arvet efter din mammas bortgång.[5]

Som huvudregel är du inte skyldig att återbära pengarna du mottagit i förskott.[6] Genom det så kallade förstärkta laglottsskyddet stadgas dock att en gåva som givits under sådana omständigheter att gåvan är att likställa med testamente i vissa fall ska återbäras. Vid beräkning av laglotten ska då värdet av pengarna som din mamma givit dig i sådana fall läggas till kvarlåtenskapen. Kränks dina syskons laglott kan du bli skyldig att återbära gåvan, det vill säga pengarna.[7] Så kan vara fallet till exempel om pengarna ges i nära anslutning till din mammas bortgång.

Om gåvan inte är att likställa med testamente kan gåvan i vissa fall återbäras om din mamma genom gåvan bedömts inte ha tagit tillbörlig hänsyn till dina syskon och därmed orsakat en väsentlig minskning av sin egendom. I sådana fall ska kompensation utgå till dina syskon motsvarande den minskning som skett av deras andel i boet. Detta gäller dock bara om dina föräldrar var gifta och om den som mottog gåvan, det vill säga om du, insåg eller borde ha insett att gåvan påverkade dina syskon negativt.[8]

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också hitta mer information i vår handbok om arv.

Med Vänlig Hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 1 kap. 1 § Ärvdabalk (ÄB)
[2] 7 kap. 1 § ÄB
[3] 3 kap. 1 § ÄB
[4] 3 kap. 2 § ÄB
[5] 6 kap. 1 § ÄB
[6] 6 kap. 4 § ÄB
[7] 7 kap. 4 § ÄB
[8] 3 kap. 3 § ÄB

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.