fbpx

Kan man adoptera ett barn som är från Afghanistan?

Hej,

Kan man adoptera ett barn som är från Afghanistan?

Hej och tack för din fråga,

Det är möjligt att adoptera ett barn som kommer från Afghanistan. Chanserna att få igenom en sådan adoption beror dock på omständigheterna i det enskilda fallet. Det kan bland annat bero på vilken relation den som vill adoptera har till barnet sedan tidigare, samt vad syftet med adoptionen är. Om domstolen tror att man försöker gå runt bestämmelserna om uppehållstillstånd kommer adoptionen förmodligen inte gå igenom.

För att få adoptera ska sökande, dvs. den som ansöker om att få adoptera, vara minst 18 år.[1] Det är dock endast i undantagsfall som en 18 åring får adoptera och det krävs i så fall att hen bedöms som lämplig.[2] Den som är gift eller sambo får endast adoptera tillsammans med sin make eller sambo. Det är däremot inte tillåtet att adoptera tillsammans med någon som man varken är gift eller sambo med.[3]

Som huvudregel ska barnets förälder samtycka till adoptionen. Förälderns samtycke behövs dock inte om hen är varaktigt förhindrar på grund av psykisk sjukdom eller liknande förhållande. Eller om föräldern antingen vistas på okänd ort eller det finns synnerliga skäl.[4]

Det är barnets bästa som ska avgöra om ett barn, dvs. en person under 18 år, får adopteras eller inte. Med barnets bästa innebär att man främst ska ta hänsyn till barnets intressen och barnets behov av nya föräldrar. Dessutom ska relationen mellan barnet och sökande beaktas. Det är inte tillräckligt att man vill ge barnet möjlighet att vistas i Sverige för att barnet ska få bättre levnadsvillkor.[5]

När domstolen ska besluta om adoption av ett barn som inte är svensk medborgare och som inte heller har permanent uppehållstillstånd eller permanent uppehållsrätt i Sverige, ska domstolen som utgångspunkt inhämta ett yttrande från Migrationsverket.[6] Anledningen till att domstolen ska inhämta yttrande från Migrationsverket är att man vill kunna vara säker på att syftet med adoptionen inte är att kringgå de bestämmelser som finns om uppehållstillstånd i utlänningslagen. Yttrande från Migrationsverket ska därför inhämtas även i de fall sökande har en relation till barnet sedan tidigare. Kravet på att inhämta yttrande från Migrationsverket gäller även för barn som har tillfälligt uppehållstillstånd.[7] Det yttrande som Migrationsverket lämnar till domstolen påverkar domstolens beslutsunderlag. Det kan därmed även påverka chansen att få adoptera barnet.

Det kan gå att adoptera ett barn som inte är svensk medborgare och inte heller har permanent uppehållstillstånd eller uppehållsrätt. Chanserna att få igenom en sådan adoption beror dock på omständigheterna i det enskilda fallet.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 4 kap. 5 § föräldrabalken (FB).
[2] 4 kap. 2 § FB.
[3] 4 kap. 6 § FB.
[4] 4 kap. 8 § FB.
[5] Prop. 2017/18:121 s. 142-143.
[6] 4 kap. 17 § FB.
[7] Prop. 2017/18:121 s. 80-81 och s. 159.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas