Kan man anmäla socialtjänsten för ärekränkning?

Hej,

Kan man anmäla socialtjänsten för ärekränkning och psykiskt lidande?

Hej och tack för din fråga,

Ärekränkningsbrotten hittar vi i 5 kap. Brottsbalken (BrB) och dessa består utav brottet förtal och förolämpning.[1] För att dömas för förtal ska man ha spridit kränkande eller nedsättande uppgifter om en person och uttalandet om personen ska även ha skada dennes anseende hos andra. För att dömas för förolämpning ska man ha riktat en beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon och gärningen ska ha varit ägnad att kränka personens självkänsla eller värdighet. Skillnaden mellan de två brotten kan sägas bero på om den som misstänks för brott spridit uppgifterna vidare till andra (förtal) eller endast riktat dem mot den utsatte personen (förolämpning). Straffet för de båda brotten är i normalfallet böter.

Något som kan vara bra att veta om ärekränkningsbrotten är att de är så kallade målsägandebrott. Detta innebär att det inte är polis och åklagare som ansvarar för att utreda och åtala för brott utan målsäganden själv måste väcka talan.[2] Detta gör den som utsatts för brott genom att skicka in en stämningsansökan till närmsta tingsrätt angående den person man anser har begått brottet. Det kan vara bra att veta att dessa typer av brott kan vara svåra att bevisa samt att man som målsägande kan bli skyldig att betala rättegångskostnaderna om man skulle förlora målet. I vissa undantagsfall kan åklagare väcka åtal.

När det kommer till socialtjänstens arbete kan man klaga på ett beslut som socialtjänsten tagit angående t.ex. insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Socialtjänsten i din kommun måste då ta ett nytt beslut. Om man inte är nöjd med det nya beslutet kan man överklaga detta till domstol.[3]

Skulle man tycka att det finns allvarliga brister eller missförhållanden i socialtjänstens verksamhet ska man vända sig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med en anmälan.[4] IVO utövar tillsyn och kan ta initiativ till granskning av en verksamhet. Om man känner sig felbehandlad av en myndighet kan man också göra en anmälan till Justitieombudsmannen (JO). JO kan inte ändra ett beslut utan riktar endast kritik om detta skulle anses vara aktuellt.

Om någon anställd hos socialtjänsten uppsåtligen eller av oaktsamhet, genom handling eller underlåtenhet, åsidosatt sina uppgifter kan det vara fråga om ett tjänstefel-brott.[5] Åsidosättandet skulle i så fall vara att medarbetaren underlåtit att följa de lagar och bestämmelser som finns för dennes uppgifter. Man kan i så fall polisanmäla den medarbetare som man anser har begått tjänstefel.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 5 kap. 1 § BrB & 5 kap. 3 § BrB.
[2] 5 kap. 5 § BrB.
[3] 16 kap. 3 § SoL respektive 27 § LSS.
[4] 13 kap. 1 § SoL.
[5] 20 kap. 1 § BrB.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.