fbpx
Ett lägenhetshus med bostadsrätter.

Kan man avsätta ordföranden i bostadsrättsföreningens styrelse?

Hej,

Sedan ett år tillbaka har vi haft en ny ordförande i vår bostadsrättsförening och jag anser att han är olämplig för rollen. Han godkänner beslut som är helt absurda och vill sätta upp nya så kallade ”trivselregler” som jag vägrar att gå med på. Till exempel att vi inte får ha gäster på innergården, och har vi folk över i lägenheten får vi inte ha balkongdörr eller fönster öppna. Jag är inte ensam om att känna så här, utan jag har pratat med två grannpar som är helt eniga med mig. Vad kan vi göra för att avsätta vår ordförande?

Hej och tack för din fråga,

Som medlem i bostadsrättsföreningen har man rösträtt och inflytande över ledningen i föreningen. Beroende på hur många ni är som anser att er ordförande är olämplig för sin roll finns möjlighet att begära att dennas uppdrag ska upphöra.

När man köper en bostadsrätt blir man också medlem i bostadsrättsföreningen.[1] Som medlem i föreningen får man bland annat ett inflytande över föreningens styrning då man får rösträtt när styrelse och revisorer röstas fram.

En ledamot likt ordförande kan bli avsatt i förtid om den som utsett denna anser att uppdraget ska upphöra.[2] Eftersom det är föreningsstämman som tillsatt ledamoten krävs det därmed en extra föreningsstämma för att kunna avsätta er ordförande. En extra föreningsstämma kan hållas om styrelsen anser att det finns ett skäl eller om revisorn alternativt minst en tiondel av samtliga röstberättigade skriftligen begär att stämman sammankallas.[3]

Av frågan framgår att ni i alla fall är några stycken i föreningen som är eniga om att ordförande är olämplig för sin roll. Beroende på hur många procent av röstberättigade det blir finns det således en möjlighet att skriftligt begära en extra föreningsstämma. Vid föreningsstämman kan ni sedan rösta om att styrelseledamotens, det vill säga ordförandens, uppdrag ska upphöra.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 1 kap. 3 § Bostadsrättslagen
[2] 7 kap. 14 § Lagen om ekonomiska föreningar
[3] 6 kap. 12 § Lagen om ekonomiska föreningar

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa in till oss.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas