fbpx

Kan man bli advokat i Sverige om man har utländsk advokatexamen?

Hej,
Om man utbildar sig och jobbar som advokat i Kroatien, kan man då jobba som advokat i Sverige?

Hej och tack för din fråga,

För att kunna arbeta som advokat i Sverige med en utbildning från Kroatien behöver man som utgångspunkt göra en kompletterande juristutbildning på 1–2 år. Efter den utbildningen behöver man även bli antagen till advokatsamfundet för att får arbeta som advokat i Sverige. Om du vill arbeta som advokat i Sverige bör du kontakta advokatsamfundet för att få veta vad just du behöver göra för att bli advokat.

Advokat är en skyddad titel, vilket innebär att man måste bli antagen till advokatsamfundet. För att bli antagen till advokatsamfundet ska man:

  • ha hemvist i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz,
  • ha avlagt de kunskapsprov som är föreskrivna för behörighet till domarämbete,
  • ha genomgått för advokatverksamhet erforderlig praktisk och teoretisk utbildning,
  • ha gjort sig känd för redbarhet, och
  • även i övrigt bedöms lämplig att utöva advokatverksamhet.[1]

Även en person som har utbildat sig till advokat i ett annat land inom EU, EES eller i Schweiz kan bli antagen till advokatsamfundet. Det krävs då att personen gör ett särskilt prov eller utbildning som visar att hen har tillräckliga kunskaper om den svenska rättsordningen.[2] Vanligtvis innebär det att personen behöver genomgå en kompletterande juristutbildning på 1–2 år. Från detta krav undantas dock personer som har utbildat sig till jurister i något av de nordiska länderna eftersom den utbildningen är väldigt lik den svenska utbildningen.[3] Om en sådan kompletterande utbildningen behöver göras eller inte kan alltså bero på hur lik den utländska utbildningen är den svenska.

En person med som är auktoriserad advokat i ett EU-land kan även bli advokat om hen har bedrivit advokatverksamhet under minst tre år i Sverige under den titel som hen har i hemlandet. Det krävs då att arbetet i huvudsak har avsett svensk rätt eller om hen på annat sätt har fått tillräckliga kunskaper och erfarenhet om svensk rätt.[4]

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 8 kap. 2 § första stycket RB.
[2] 8 kap. 2 § tredje stycket RB.
[3] 8 kap. 2 § fjärde stycket RB.
[4] 8 kap. 2 § tredje stycket jämte 2 a § RB.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas