Kan man bli advokat i Sverige om man har utländsk advokatexamen?

Hej,

Om man utbildar sig och jobbar som advokat i Kroatien, kan man då jobba som advokat i Sverige?

Hej och tack för din fråga,

För att kunna arbeta som advokat i Sverige med en utbildning från Kroatien behöver man som utgångspunkt göra en kompletterande juristutbildning på 1–2 år. Efter den utbildningen behöver man även bli antagen till advokatsamfundet för att får arbeta som advokat i Sverige. Om du vill arbeta som advokat i Sverige bör du kontakta advokatsamfundet för att få veta vad just du behöver göra för att bli advokat.

Advokat är en skyddad titel, vilket innebär att man måste bli antagen till advokatsamfundet. För att bli antagen till advokatsamfundet ska man:

  • ha hemvist i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz,
  • ha avlagt de kunskapsprov som är föreskrivna för behörighet till domarämbete,
  • ha genomgått för advokatverksamhet erforderlig praktisk och teoretisk utbildning,
  • ha gjort sig känd för redbarhet, och
  • även i övrigt bedöms lämplig att utöva advokatverksamhet.[1]

Även en person som har utbildat sig till advokat i ett annat land inom EU, EES eller i Schweiz kan bli antagen till advokatsamfundet. Det krävs då att personen gör ett särskilt prov eller utbildning som visar att hen har tillräckliga kunskaper om den svenska rättsordningen.[2] Vanligtvis innebär det att personen behöver genomgå en kompletterande juristutbildning på 1–2 år. Från detta krav undantas dock personer som har utbildat sig till jurister i något av de nordiska länderna eftersom den utbildningen är väldigt lik den svenska utbildningen.[3] Om en sådan kompletterande utbildningen behöver göras eller inte kan alltså bero på hur lik den utländska utbildningen är den svenska.

En person med som är auktoriserad advokat i ett EU-land kan även bli advokat om hen har bedrivit advokatverksamhet under minst tre år i Sverige under den titel som hen har i hemlandet. Det krävs då att arbetet i huvudsak har avsett svensk rätt eller om hen på annat sätt har fått tillräckliga kunskaper och erfarenhet om svensk rätt.[4]

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 8 kap. 2 § första stycket RB.
[2] 8 kap. 2 § tredje stycket RB.
[3] 8 kap. 2 § fjärde stycket RB.
[4] 8 kap. 2 § tredje stycket jämte 2 a § RB.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.