fbpx

Kan man bli återbetalningsskyldig efter att ha fått förskott på arv?

Hej,

Min far är änkling och han har vid olika tillfällen gett mig och min bror förskott på arv. Jag har dock fått en större summa pengar än min bror. När min far avlider kommer han att testamentera sin egendom lika mellan oss. Men om det inte skulle finnas tillräckligt med tillgångar kvar för att kompensera min bror, kan jag då bli återbetalningsskyldig till honom?

Hej och tack för din fråga,

En arvinge som har mottagit förskott på arv är som huvudregel inte skyldig att återbära överskottet, även om förskottet på arvet överstiger värdet av arvslotten.[1] En förälder har även rätt att fritt ge gåvor till sina barn under sin livstid. Undantaget till ovannämnda huvudregel är om arvlåtaren, i detta fall din far, har gett bort egendom under sådana förhållanden eller på sådana villkor att förskottet har till syfte att likställas med ett testamente. Då kan arvingen bli återbetalningsskyldig om förskottet innebär att annan bröstarvinge inte får ut sin laglott.[2] Laglotten är hälften av arvslotten.[3] Bedömningen om huruvida förskottet är att likställas med ett testamente görs bland annat genom att ta hänsyn till tidpunkten för när förskottet gavs, exempelvis om det gavs nära arvlåtarens död, samt om förskottet har varit ett tillvägagångssätt att fördela egendomen mellan arvingarna.

Om de pengar du fått går att likställa med ett testamente kan du alltså bli återbetalningsskyldig den summa som saknas från din brors laglott. Om du och din bror är de enda arvingarna utgör hans laglott 25% av kvarlåtenskapen.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 4 § Ärvdabalken
[2] 7 kap. 4 § 1 st Ärvdabalken
[3] 7 kap. 1 § Ärvdabalken

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas