Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Kan man dömas till rättspsykiatrisk vård istället för böter?

Kan man bli dömd till rättspsykiatrisk vård för ett brott som annars skulle gett böter?

Hej och tack för din fråga!

Rättspsykiatrisk vård är en påföljd som man kan dömas till om man lider av en allvarlig psykisk störning. Förutsättningarna för att kunna döma någon till rättspsykiatrisk vård finns i 31 kap 3 § brottsbalken. Ett av kraven är att påföljden för brottet inte bedöms kunna stanna vid böter. Bedöms brottet kunna ge fängelse så kan rättspsykiatrisk vård istället bli påföljden. Behovet av rättspsykiatrisk vård bör vara klart uttalat av åklagaren för att domstolarna ska finna det lämpligt att överlämna till sådan vård med anledning av ett mindre allvarligt brott, som t.ex. ett brott där straffskalan är böter eller fängelse upp till sex månader.

Man kan alltså dömas till rättspsykiatrisk vård även om böter finns med i straffskalan för brottet men då måste brottet anses vara tillräckligt allvarligt för att påföljden inte ska stanna vid böter eftersom att rättspsykiatrisk vård inte kan dömas ut istället för böter.

Vänliga hälsningar
Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online