Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Kan man få avslag på arbetstillstånd på grund av försenad lön?

Datum: 30/11/2021

Hej,

Min släkting är i Sverige på ett arbetstillstånd. Under några månader fick hen ingen lön, utan den utbetalades retroaktivt en tid senare. Snart är det dags att ansöka om förlängning av arbetstillståndet. Riskerar hen att få avslag på grund av att en del av lönen kom flera månader för sent?

Hej och tack för din fråga,

Vid ansökan om förlängt arbetstillstånd kontrollerar Migrationsverket om villkoren för arbetstillstånd varit uppfyllda under den tidigare perioden. Den ansökande måste visa att villkoren varit uppfyllda för varje månad under hela den tid personen haft arbetstillstånd i Sverige. Enligt 6 kap 2 § första stycket 1 Utlänningslagen föreskrivs ett försörjningskrav för beviljande av arbetstillstånd. För närvarande krävs en inkomst på minst 13 000 kr före skatt.

Rättstillämpningen kring avvikelser från villkoren för tillstånd är strikt. I rättsfallet MIG 2015:11 uttalade Migrationsöverdomstolen att en förlängningsansökan inte bör beviljas om det framkommer att förutsättningarna för arbetstillståndet inte varit uppfyllda under tidigare tillståndsperioden. I rättsfallet hade lönen, under en del av tillståndsperioden, inte uppfyllt kraven på försörjning. Arbetsgivaren hade dock i efterhand utbetalat lön för att täcka mellanskillnaden. Grund för avslag ansågs föreligga trots att lönen under den totala tillståndsperioden översteg försörjningskravet.

Avslutningsvis kan sägas att Migrationsverket ska göra en bedömning i varje enskilt fall. Frågan om retroaktiv lön behandlas delvis i ovannämnda rättsfall men kan inte ges ett entydigt svar.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.