Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Kan man få ersättning för kränkning och hur får man det?

Datum: 04/06/2020

Hej,

Kan man få ersättning om man har blivit kränkt? Kan ni redogöra grunderna för detta?

Hej och tack för din fråga,

När det handlar om skadestånd som ej är föreskrivit i avtal så gäller Skadeståndslagen (SkL).

Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär.[1]
Det krävs alltså att:

  • någon allvarligt kränker annan
  • genom brott
  • som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära
  • att det innebär en skada

Nedan ska dessa kriterier förklaras närmare.

Allvarlig kränker annan: För att få ersättning krävs det att kränkningen bedöms såsom allvarlig. Kravet på allvarlighet förutsätter att den som angreppet riktat sig mot åtminstone i viss mån värnar sin integritet.

Genom brott: Trots att kränkningen kräver ett brott i grunden är det inte nödvändigt att skadevållaren dömts för brottet. Vissa typer av brott ger rätt till ersättning för kränkning av den personliga integriteten som brottet innebär. Ersättningens storlek beror på hur brottet har gått till. Allvarligare brott leder oftast till högre ersättning. Man kan inte få kränkningsersättning vid egendomsbrott. För att anses såsom allvarligt kränkt gäller det att personen i särskild grad är berörd av brottet. Ersättning utgår endast vid uppsåtliga samt grovt oaktsamma handlingar.

Angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära: Kränkningen måste utgöra ett angrepp på utifrån nämnda omständigheter. Det avser till exempel den enskildes rätt att få vara i fred och hålla sitt privatliv okänt för andra och avser kränkningar av någon annans anseende samt självkänsla.

Skada: Kränkning är en ideell skada som inte kräver att fysisk skada uppkommit, psykisk skada är i sig självt nog. Skadan ska i huvudsak bedömas utifrån objektiva kriterier. I denna bestämmelse framgår att skadeståndet bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet.[2] Därvid skall särskilt beaktas om handlingen
1. haft förnedrande eller skändliga inslag,
2. varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa,
3. riktat sig mot någon med särskilda svårigheter att värja
sin personliga integritet,
4. inneburit missbruk av ett beroende- eller
förtroendeförhållande, eller
5. varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet.

Är ovan anförda omständigheter uppfyllda så föreligger rätt till skadestånd för kränkning.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 2 kap. 3 § SkL.
[2] 5 kap. 6 § SkL.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.