Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Kan man få ett bodelningsavtal ogiltigförklarat?

Hej,
Jag skrev på ett bodelningsavtal för drygt ett år sedan, i samband med skilsmässa. Jag har nu i efterhand upptäckt att min exmake troligen undanhållit en del tillgångar samt att delar av mina tillgånger inte borde ha ingått i bodelningen. Vad har jag för möjligheter att få rättelse på en redan påskriven bodelning?

Hej och tack för din fråga,

Enligt lagen ska en bodelning pga äktenskapsskillnad (skilsmässa) göras med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som rådde vid dagen för ansökan om äktenskapsskillnad. Som huvudregel ska all egendom ingå i bodelningen såvida den inte har gjorts till enskild genom arv, testamente eller äktenskapsförord. All egendom din före detta make således hade dagen då ni, eller någon av er, ansökte om äktenskapsskillnad, borde därför enligt lagen ha ingått i bodelningen mellan er, med undantag för enskild egendom.

Skulle du anse att bodelningen inte har gått rätt till och att din före detta make har undanhållit egendom som borde ha ingått i bodelningen, kan du anlita en jurist eller advokat som hjälper dig att få bodelningsavtalet ogiltigförklarat. Med utgångspunkt i vad du har uppgett om ditt fall, verkar det handla om att ett eventuellt vilseledande skulle ha skett. För att avtalet ska kunna ogiltigförklaras måste du då i praktiken kunna bevisa att din före detta man avsiktligen har vilselett dig genom att undanhålla eller uppge falsk information för att få dig att skriva på bodelningsavtalet. Du måste även kunna bevisa att din före detta man måste ha varit medveten om vilseledandet i fråga.

Skulle bodelningsavtalet bli ogiltigförklarat, måste en ny bodelning genomföras.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co.

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online