Kan man få underhållsbidrag om barnet bor hos sin syster?

Hej,

Hur förhåller det sig angående underhållsbidraget i gällande fall: 19-årig son som går i särksola på gymnasiet pga adhd-problematik och smärre cp-skada. Föräldrarna är separerade. Mamman är numera boende i Spanien, men är inte spansk medborgare, och uppbär sjukersättning samt har skuldsanering. Pappan har flyttat från ursprungsstaden till annan ort. Flytten ägde rum innan mamman flyttade till Spanien.  Till att börja med bodde sonen hos mamman. Sonen bor nu hos sin syster.

Frågan är hur underhållsbidraget ska fördelas? Mamman hävdar att hon inte kan betala mer än max 500:-/månaden. Vad säger lagen? Ska det inte delas lika? Kan försäkringskassan gå emellan? Eller har föräldrarna överhuvudtaget ingen skyldighet att betala till sonen, då han valt att bo hos sin syster?

Hej och tack för din fråga,

Av 7 kap. 1 § Föräldrabalken (FB) framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas bland annat tas till barnets egna inkomster och tillgångar. Underhållsskyldigheten upphör som huvudregel när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst tills dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. I kostnaderna för barnets underhåll skall föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga.

Om någon förälder inte kan betala underhållsbidraget kan Försäkringskassan betala ut underhållsstöd istället, enligt 18 kap. 2 § Socialförsäkringsbalken (SFB) Försäkringskassan har sedan rätt att kräva den underhållsskyldige föräldern på ersättning. Enligt 18 kap. 6 § SFB ges ett barn som har fyllt 18 år rätt till förlängt underhållsstöd från Försäkringskassan om han eller hon bedriver studier som ger rätt till förlängt barnbidrag eller till studiehjälp enligt 2 kap. studiestödslagen.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

 

 

 

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.