fbpx

Kan man förlora vårdnaden om barnet på grund av skuld till Kronofogden?

Hej,
Jag och min sambo har ett barn ihop. Min sambo har skulder till Kronofogden. Kan vi förlora vårdnaden om vårt barn på grund av skulderna?

Hej och tack för din fråga,

För att förlora vårdnaden om ett barn krävs det enligt 6 kap. 7 § FB att föräldrarna brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling. Enbart skulder till Kronofogden utgör som utgångspunkt inte sådana brister som ovan nämnda lagtext tar sikte på.

Med vänlig hälsning
Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas