Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Kan otrohetsklausul ingå i ett äktenskapsförord?

Datum: 21/09/2023

Hej,

Kan man ha en otrohetsklausul i ett äktenskapsförord? Som i sådana fall skulle innebär att avtalet blir ogiltigt om någon av oss skulle vara otrogen? Skulle ett sådant avtal mellan makar vara giltigt? Har advokaten skyldighet att informera sin klient om ett sådant avtal är giltigt eller ogiltigt i samband med att äktenskapsförordet upprättas?

Hej och tack för din fråga,

Nej, ett äktenskapsförord kan inte med bindande verkan ha en otrohetsklausul.

Ett äktenskapsförord är en handling som erbjuder makar eller blivande makar en möjlighet att bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hens enskilda egendom.[1] Enskild egendom ingår inte i bodelning vid äktenskapsskillnad eller vid dödsfall.[2]

För att vara giltigt ska äktenskapsförordet upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av makarna eller de blivande makarna.[3] Äktenskapsförordet ska sedan registreras hos Skatteverket.[4] När ett äktenskapsförord upprättas finns ett krav på specifikation, det så kallade specifikationskravet. Kravet är uppställt i syfte att motverka klausuler som låter en make ensidigt påverka storleken på sin enskilda egendom. En otrohetsklausul skulle strida mot kravet på specifikation.

Som utgångspunkt gäller visserligen avtalsfrihet vid upprättande av äktenskapsförord. Utöver kravet på specifikation gäller dock att villkor kan jämkas eller lämnas utan avseende om de är oskäliga med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.[5] Detta innebär att om ett äktenskapsförord innehåller en otrohetsklausul, skulle denna klausul kunna jämkas eller lämnas utan avseende. Jämkningen kan ske antingen med grund i äktenskapsbalkens regler eller med grund i avtalslagens 36 § om oskäliga avtalsvillkor.

Angående din fråga om advokatens eventuella plikt att informera sin kund om ett avtals eventuella ogiltighet gäller följande. Advokater ska iaktta god advokatsed.[6] Enligt VRGA, Vägledande regler om god advokatsed, är en advokats främsta skyldighet att ta tillvara klientens intressen på bästa sätt och efter bästa förmåga. Advokaten ska visa sin klient trohet och lojalitet. Advokaten får dock inte handla i strid med gällande rätt eller vad som följer av god advokatsed. Dessutom ska advokatens råd vara grundade på erforderliga undersökningar av gällande rätt.[7] Detta får tolkas som att en advokat inte bör råda dig att upprätta ett äktenskapsförord med en otrohetsklausul.

Behöver du vidare vägledning rekommenderar vi dig att diskutera ärendet med en jurist. Du kan också läsa mer om ämnet i vår utbildning i äktenskapsförord.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 7 kap. 3 § Äktenskapsbalken
[2] 10 kap. 1 § Äktenskapsbalken
[3] 7 kap. 3 § 2 st. Äktenskapsbalken
[4] 7 kap. 3 § 3 st. Äktenskapsbalken
[5] 12 kap. 3 § Äktenskapsbalken
[6] 8 kap. 4 § Rättegångsbalken
[7] 2.1.2 Vägledande regler om god advokatsed

Se hela svaret
Josefine

Josefine Rosén

Förstejurist på Zeijersborger & Co och verksam i branschen sedan 2017 med expertis inom ekonomisk familjerätt och personskador. Tagit examen i Affärsjuridik på Linköpings universitet.  

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.