Kan man hitta mina uppgifter trots sekretess?

Hej,

Jag var vittne i en rättegång och bad om att mina personuppgifter skulle skyddas. När jag fick hem domen står mitt namn med och intill namnet finns information om att det är skyddat i enlighet med sekretesslagen. Kan mitt namn hittas om en privatperson söker igenom domen trots att jag bad om att få det skyddat?

Hej och tack för din fråga,

I Sverige gäller offentlighetsprincipen som ger varje medborgare en rätt att ta del av allmänna handlingar enligt 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen (TF).

Möjligheten att begära ut en allmän handling eller dom beror på om en handling är offentlig eller belagd med sekretess. Domar är som utgångspunkt offentliga men kan innehålla uppgifter som är sekretessbelagda. Sekretessen tar exempelvis hänsyn personliga förhållanden som den enskilda antas lida skada eller men av att någon annan tar del av. De sekretessbelagda uppgifterna i domen kan då tas bort eller maskeras för att sedan kunna lämnas ut i enlighet med offentlighet- och sekretesslagen (OSL). Då en dom begärs ut görs en sekretessprövning innan i varje enskilt fall.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.