Tillbaka Ställ en fråga

Kan man ifrågasätta beslut om LVU om det finns misstanke om jäv?

Kan man ifrågasätta beslut om LVU om det finns misstanke om jäv?

Hej.

Ett beslut i en jävsfråga får överklagas endast i samband med överklagande av det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet. Det innebär att jävsfrågan inte ensam kan ligga till grund för att beslutet är oriktigt. Om en åtgärd inte kan vänta utan olägligt uppskov får en tjänsteman, trots att han är jävig, handlägga ärendet.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Fråga advokaten

010-33 33 888