Kan jag kräva ersättning från säljaren för att det saknas bärande balkar i vårt hus?

Hej,

Jag och min man köpte en bostad i januari. Nu i maj så upptäckte vi att det saknas två bärande balkar på vinden när vi tog in en firma som skulle göra i ordning vinden för oss.

Kan vi kräva säljaren av fastigheten på skadestånd?

Hej och tack för din fråga,

Inledningsvis måste det göras en bedömning av om det föreligger ett fel enligt Jordabalkens regler. Det föreligger ett dolt fel som säljaren ska ansvara för om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet.[1]

En köpare får inte åberopa ett fel som han eller hon borde ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheter vid köpet.[2] Säljaren ansvarar således bara för ”dolda fel”, det vill säga sådana fel som inte går att upptäcka.

Genom undersökningsplikten justeras ansvaret för säljaren på så vis att köparen får bära bördan av brister som är upptäckbara. Undersökningsplikten kan på detta sätt fungera som ett verktyg för att avgöra om säljaren kan göras ansvarig eller inte. Det måste alltså göras en bedömning av om dessa fel var upptäckbara för er som köpare. Om felet var upptäckbart ansvarar ni för felet, om felet inte var upptäckbart är det säljaren som ansvarar.

Kan ett fel som inte omfattas av köparens undersökningsplikt konstateras, kan köparen få avdrag på köpeskillingen. Endast om skadan på grund av felet är av väsentlig betydelse har köparen rätt att häva köpet. Om fastigheten vid köpet frångick det säljaren har utlovat, har köparen även rätt till skadestånd.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 4 kap. 19 § 1 st. JB.
[2] 4 kap. 19 § 2 st. JB

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.