Kan man kräva underhållsbidrag retroaktivt?

Hej!
Kan man kräva underhållsbidrag retroaktivt? Min dotter har inte ansökt om underhåll från barnets pappa, men har nu tagit sitt förnuft tillfånga och ska ansöka. Hon har nu gått miste om ett års underhåll. Kan man kräva att pappan betalar för det året?

Hej!

Huvudregeln är att underhåll kan krävas retroaktivt för tre år bakåt i tiden.

Om barnet har sitt stadigvarande boende hos endast den ena föräldern kan den föräldern kräva underhållsbidrag av den andra föräldern. Om din dotter anlitar ett ombud kan hon få hjälp med att upprätta och skicka en skrivelse till pappan innefattande eventuella krav. Pappan ges då möjlighet att bestrida framförda krav eller betala i enlighet med kraven. Om pappan bestrider kraven finns möjlighet att ansöka om stämning till tingsrätten för att få saken prövad av domstol.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co Advokatbyrå

 

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas